Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.
Opleidingen:

Gerrit van Valen
 
Na theologie gestuurd te hebben in Apeldoorn (TUA) en Amsterdam (VU) en een aantal jaar als docent klassieke talen gewerkt te hebben, is Gerrit aan de slag gegaan als Bijbelleraar. Hij geeft op diverse plekken Bijbelcursussen, Bijbelstudies en preken. Zijn passie is om het Woord eenvoudig en met diepgang uit te leggen, zodat mensen geestelijk groeien, in de hoop en verwachting dat dit bijdraagt aan geestelijke volwassenheid van individuen en het gehele lichaam van Christus (Ef. 4:13).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Martijn van Geilswijk, Mr.

Martijn is getrouwd en heeft 4 kinderen. Naast zijn werk als jurist studeert hij aan de ETA en het Baptisten Seminarium. Martijn zijn passie is mensen op een praktische en prikkelende manier helpen bij hun zoektocht naar (meer van) God. Om samen met hen op weg te gaan naar een leven met Jezus. Dat doet hij onder andere door te (s)preken en onderwijs te geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Patricia Boot
 
Patricia is in 2013 naast haar werk als docent Nederlands als Tweede taal begonnen met een studie theologie aan de Tilburg University. Liefde voor de bijbel, de wens om er meer over te leren en de wens om de roomskatholieke traditie beter te leren kennen lagen aan de basis hiervan. In de loop van de jaren groeide de wens om 'meer te doen' met haar
studie en stapte ze over naar de Evangelisch Theologische Faculteit in Leuven, omdat deze opleiding beter aansluit bij haar protestantse spiritualiteit. Naast de studie is zij meelevend en actief lid van de 3gk te Deventer, actief in een interkerkelijke bijbelstudiegroep en zorgt met haar man Arie parttime voor een pleegdochtertje. Zij wonen in een kleine leefgemeenschap, waar regelmatig gasten kortere of langere tijd meewonen en meebidden. Haar liefde voor de bijbel en wat zij daarin over God en geloven leert, wil zij graag delen met anderen en dat is de grootste motivatie voor haar om aan de ETS les te geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Theo de Zwart (MA)
 
"Geloven komt vanuit God en begint voor mij met liefde en persoonlijke keuzes. Ik ervaar het als een doorlopend leer- en geloofsproces van vallen en weer opstaan in de voetsporen van Jezus die veel voor mij betekent. Geloven doe ik met anderen en andersgelovigen, op zoek naar Gods weg en bestemming in ons dagelijks leven in aansluiting bij Gods missie in de wereld. Geloven is voor mij niet van bovenaf opgelegd of geforceerd, maar is altijd uitnodigend, prikkelend en uitdagend en een zaak van persoonlijke keuze(s), verantwoordelijkheid en creativiteit. Het geeft een open houding om te zien waar de Heilige Geest waait en het verlangen om daar theologisch en pastoraal bij aan te sluiten. Dit herken ik in de traditie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en juist dit vind ik inspirerend en noodzakelijk voor mijn werk als predikant." - Ds. Th.A.R. (Theo) de Zwart
 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Hans Alblas, MA

Is getrouwd, vader van een dochter (2012) en woont in Ermelo. Haalde zijn bachelor in theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool te Veenendaal (2004, pastorale richting) en zijn masters aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (praktische theologie, 2011). Is als freelancer werkzaam in prediking, onderwijs en geestelijke begeleiding onder de naam Omnicus (www.omnicus.nl). Beweegt zich als evangelisch-charismatisch christen binnen de breedte van de kerk, is lid van Evangeliegemeente Ermelo en voelt zich in het bijzonder verbonden met de Vineyardbeweging.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Hans Arentsen

Hans is getrouwd met Hanneke. Samen hebben zij 6 kinderen, waarvan er geen meer thuis woont. Hij studeerde scheikunde en natuurkunde aan de universiteit Utrecht. Naast lesgeven aan de ETS houdt hij zich bezig met jongerenwerk en prediking. Verder maakt hij regelmatig een tijdschrift op voor ECM (European Christian Mission) en beheert hij de database van Protestants Marriage Encounter. In zijn studententijd en daarna heeft hij veel aan bijbelstudie gedaan en hij wil heel graag de Bijbel dicht bij mensen brengen om hen te laten zien wat God door Christus allemaal voor ons heeft.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Marius van Asperen, MA

Studereerde theologie aan de Evangelische Theologische Hogeschool en daarna pastorale psychologie/ethiek en sociologie. Volgde als bijscholing aan de VU een opleiding onderwijskunde/didactiek. Is werkzaam als docent sociale psychologie aan een beroepsopleiding voor sociaal pedagogisch werk in Leiden. Is daarnaast actief in het pastoraat. Doceert bij de ETA het vak Inleiding ethiek en verzorgt bij de ETS de lessen Nieuwe Testament op de locatie Alphen aan de Rijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Haije Bergstra, MA

Haije Bergstra is getrouwd met Mariska en samen hebben ze twee kinderen. Hij studeerde aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en vervolgde zijn studie theologie aan de Universiteit van Utrecht en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (CERT).

Hij was assistent-voorganger in de CAMA Evangelische gemeente Parousia in Gouda en vanuit deze gemeente werd hij samen met zijn gezin via CAMA Zending uitgezonden naar Granada in Spanje. Daar deed hij gemeentestichtend werk, was betrokken bij de opzet van een NGO en doceerde aan INFORMA, het opleidingsinstituut van CAMA in Spanje.

Hij is bezig met de voorbereiding van een PhD studie en schrijft regelmatig voor de Barneveldse Krant over geloof en samenleving. Hij is daarnaast betrokken bij Missie 1:8, een missionscoach-bediening voor gemeenten.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk

drs. Kees Bezemer

Studeerde bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Was werkzaam als docent bij het ROC Albeda College in Rotterdam. Doceert het vak Nederlandse kerkgeschiedenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening

drs. Oeds Blok

Oeds Blok was viertien jaar voorganger van de Baptistengemeente Amersfoort. In 2012 nam hij afscheid als voorganger om als pionier aan de slag te gaan in de Amersfoortse volkswijk Soesterkwartier. Hij is werkzaam als coach voor pioniers binnen de Unie van Baptistengemeenten en het netwerk Urban Expression. Hij is docent gemeentestichting aan o.a. de Chistelijke Hogeschool Ede en het Baptisten Seminarium. Als gediplomeerd coach werkt hij sinds 2014 vanuit zijn eigen bedrijf Oeds Blok coaching, leiderschap & innovatie. Samen met Liesbeth van Tongeren verzorgt hij in Nederland de training 'The Undefended Leader.'

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingsprogramma Leiderschap

drs. John Boekhout

John Boekhout is Bijbelleraar, trainer en spreker. Hij schreef het gelijknamige boek ‘Verantwoord Bijbelgebruik’ en is actief namens Stichting Apollos. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Verantwoord Bijbelgebruik

Jan Boelhouwers

Is getrouwd met Wi-ja en samen hebben ze vijf kinderen. Na een handelsopleiding te hebben voltooid, wist Jan zich geroepen om theologie te gaan studeren. Na de GOS en kadertraining ging hij voltijds studeren aan het CBVB in Heverlee. Daarna heeft hij gewerkt bij de NCBG en momenteel werkt hij al 24 jaar bij het Conferentie en Pastoraal Centrum “De Ark” in Ter Apel, waar hij verantwoordelijk is voor onderwijs en pastoraat. Naast docent aan de ETS, doceert hij ook aan de RMS, met één verlangen: zijn Heer en Heiland, Jezus Christus alle eer en glorie te geven. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Ds. Dorien van Bosheide

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie en in Utrecht. Werkte gedurende 15 jaar in het bedrijfsleven en vervulde diverse managementfuncties. Is werkzaam als justitiepredikant in de justitiële inrichting van Amsterdam en Zwolle.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening

Syta Bosma

Syta is getrouwd en woont in Zwolle. In het verleden heeft zij de opleiding Pastorale Hulpverlening gedaan en was zij werkzaam als ouderenwerker en secretaresse.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening
Toerustingscursus Pastoraat

René Bosman, MA

René Bosman is getrouwd met Hanneke en heeft 2 dochters. Is na het MBO twee jaar met de zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie in Zuid-Amerika geweest aan boord van de Logos II (1992-1994). Hier heeft hij gewerkt in de machinekamer en daarna op de trainingsafdeling.

Bij terugkomst in Nederland is hij de deeltijd opleiding tot docent werktuigbouwkunde aan de Pedagogische Technische Hogeschool begonnen (PTA, 1999). Is sinds 1999 werkzaam in het onderwijs. Heeft in 2007 de theologische studie aan de ETA afgerond en de opleiding tot godsdienstonderwijzer aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Behaalde in 2018 zijn master Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing aan de CHE.

René is momenteel werkzaam in het voortgezet onderwijs als docent techniek en godsdienst/levensbeschouwing op Melanchton Schiebroek (gymn-vwo-havo).

Hij is oudste in de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen, een vaste spreker binnen deze gemeente, geeft Bijbelstudie en gaat voor in diverse andere gemeenten.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus
Toerustingscursus Sprekers

Jesse Bremmer, MA

Doceerde Wijsheidsliteratuur (2012), Hermeneutiek/Exegese (2012-2015) en doceert momenteel Bijbelstudiemethoden (2014-heden). Studeerde economie en theologie en volgde daarna een lerarenopleiding. Hij heeft een passie voor onderwijs en is actief als docent op een middelbare school. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Christine Brink, MA

Ze heeft van 2010-2015 theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee. Na de zomer gaat ze verder studeren als lerares godsdienst en levensbeschouwing om zo jongeren te stimuleren en een voorbeeld te kunnen zijn. Ze woont in Valkenswaard samen met haar man Nick, waar ze als voorgangersechtpaar de gemeente dienen. De ETS is een plek waar ze mensen wil bemoedigen en stimuleren om samen met God te gaan leven en Hem bij alles te betrekken wat het leven van alledag brengt. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Nick Brink, MA

Behaalde in 2014 zijn Master in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen aan de ETF in Leuven en is sinds september 2014 als parttime voorganger aan de slag in de Evangelische Baptisten Gemeente in Valkenswaard. Zijn passie: dienen in Gods Koninkrijk en mensen helpen de Bijbel beter te begrijpen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Agnes van den Broek

Agnes is getrouwd met Heiko en heeft twee zoons. Samen met haar man is ze sinds 1998 werkzaam bij Agapè. In 2012 verhuisden ze naar Tilburg om een StudentLife beweging te starten. Agnes houdt van diepte-investering in christenen door toerusting en discipelschap. Ze haalde haar pre-master Bijbel & Theologie aan de CHE en vindt het fijn om onderwijs te kunnen geven.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Corné Burger

Werkt bij Operatie Mobilisatie. Hij is een enthousiaste, gemotiveerde spreker, mede door zijn jarenlange ervaring binnen OM en zijn opleiding theologie aan de ETA. “Jezus kennen, Hem volgen en Hem bekend maken,” is zijn drijfveer. Hij spoort mensen aan om te leven uit genade en op zoek te gaan naar ieders taak in de Grote Opdracht. "Het is prachtig om aan de ETS les te mogen geven. De Bijbel is Gods Woord en een onuitputtelijke bron voor ons geloofsleven en het beter leren kennen van God en Zijn liefdevolle plan."

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Willem Maarten Dekker

Dr. Willem Maarten Dekker studeerde theologie in Utrecht en Tübingen. Hij promoveerde op een vergelijking tussen de klassieke gereformeerde en een moderne lutherse manier van spreken over Gods vrijheid en liefde. Hij is auteur van het boek 'Provocatie. Over de zin van God en geloof' (2012). Hij schreef een hoofdstuk in het boek 'Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek'. Hij is gemeentepredikant in Waddinxveen (Protestantse kerk).

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

Laura Dijkhuizen, MA

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Werkte van 2013 tot 2018 bij het Evangelisch College waar zij de opleiding Missionair Werk opzette. Nu is ze werkzaam als Academic Dean (assistent) bij Foundation Academy of Amsterdam en is als gastdocent verbonden aan het Evangelisch College.

Daarnaast is zij (mede) auteur van enkele boeken en reist zij graag naar Afrika voor trainingen of om les te geven. Dit doet zij in samenwerking met ds. Ron van der Spoel vanuit Jethrofoundation.

Verder geeft Laura spreekbeurten en workshops en verzorgt zij gastlessen aan de ETF in Leuven en op Windesheim voor het Baptistenseminarium in Amsterdam. Tevens is zij oprichter van het netwerk Vrouwentheologen, dat onder de vlag van MissieNederland opereert en is zij vice-voorzitter van het bestuur van MissieNL.

Laura is een promotietraject gestart aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij onderzoekt genderrollen in leiderschap van evangelische gemeenten. Dit naar aanleiding van het boek Typisch Evangelisch waarvoor zij in de geschiedenis van de evangelische beweging dook. 

Laura is getrouwd met Harrie, samen hebben zij zes dochters en wonen in Soest.

Haar passie is om studenten en (aanstaande) voorgangers toe te rusten met het Goede Nieuws van Gods liefde en betrokkenheid om in deze postmoderne tijd te kunnen communiceren in onze multiculturele samenleving.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

Jasperina Dijkstra-de Koning, BA

Heeft de opleiding tot lerares basisschool gevolgd aan de Christelijke Pedagogische Academie in Amsterdam. Toen de (vier) kinderen hun bestemming hadden gevonden is zij theologie gaan studeren bij de ETA. Als specialisatie heeft zij de studie pastorale hulpverlening bij het EPS gevolgd. Beide diploma’s heeft zij in januari 2014 in ontvangst mogen nemen. Mede door haar studie verdiepte haar persoonlijke relatie met de Here God en groeide het verlangen om anderen toe te rusten. Zij doet dit o.a. in haar (psycho-pastorale) praktijk Tsephirah en bij de ETS-locatie Den Helder. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Ludy Fabriek

Ludy is docent Oude Testament in Dokkum. Hij studeerde theologie aan de Theologische Hogeschool in Kampen en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Was voorganger in de Vrije Baptistengemeente te Franeker, Middelburg en Dokkum. Reeds sinds 1985 geeft hij les aan de ETS. Ludy vindt het nog steeds bijzonder om op deze manier christenen uit allerlei kerken te mogen toerusten voor hun bedieningen in de gemeente van Jezus Christus.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Francisca Folkertsma, MA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. Gaat regelmatig voor in kerkdiensten. Francisca combineert graag een degelijke vertaling en uitleg van de Bijbelse grondtekst met een praktische toepassing. Het interkerkelijke karakter van het EC spreekt haar bijzonder aan. Eerder gaf ze al les bij de ETS-Bijbelcursus en het ETS-afstandsonderwijs, nu doceert ze bij de ETA in Meppel het vak Historische boeken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Simeon Folkertsma, MA

Behaalde in 2007 zijn masterdiploma aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België). Als co-auteur heeft hij meegewerkt aan diverse delen van de Studiebijbel Oude Testament. Simeon gaat regelmatig voor in diverse gemeenten. Hij heeft een passie voor de spannende grote lijnen in de bijbel en voor de schoonheid van de details. In zijn lessen wil hij dit graag delen.  

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Barbera van de Giessen

Volgde de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS). Na afronding van deze opleiding is ze gestart met een eigen praktijk voor psycho-pastorale hulpverlening. Ook geeft ze leiding aan het pastoraat in haar gemeente. Voorheen was ze werkzaam als verpleegkundige. Barbera is getrouwd en moeder van vier kinderen. Voor haar is elk mens uniek, kleurrijk en vol mogelijkheden. Haar verlangen is dat elk mens mag leren zichzelf te zijn en mag groeien in de relatie met zichzelf, anderen en God. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

Wim Grandia

Wim Grandia is bekend door zijn werk voor de Evangelische Omroep, waar hij zich als presentator en eindredacteur inzette voor de jongerentak. Na zijn EO-loopbaan werd hij voorganger van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Nu werkt hij als parttime voorganger voor de Evangelische Gemeente Berea De Maten in Apeldoorn, waarbij hij eerder als gemeentecoach betrokken was. Daarnaast heeft hij een eigen trainings- en coachingbureau van waaruit hij zich onder andere bezighoudt met het coachen van leidersteams van kerken en het verzorgen van spreekbeurten en studieavonden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingsprogramma Leiderschap

dr. Erik Groeneveld

Erik Groeneveld (1966) is getrouwd met Petra en heeft een zoon en een dochter. Tot 2010 was hij als docent Praktische Theologie verbonden aan het Evangelisch College. Van 2010 tot 2014 heeft hij gewerkt aan een theologisch proefschrift aan het Sydney College of Divinity in Australië. Hij promoveerde op het proefschrift 'Congregational Leadership in the Church of the Nazarene: a redefinition in the context of Essential Kenosis and Collaborative Governance'. Sinds 2017 is Erik weer als docent Praktische Theologie en als coördinator van het Toerustingsprogramma Leiderschap verbonden aan het Evangelisch College. Daarnaast is hij werkzaam als geestelijk verzorger en is hij als predikant verbonden aan de Kerk van de Nazarener, waar hij nu onderwijscoördinator is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Pastorale Hulpverlening

Dr. Ir. Richard Hakvoort

Is getrouwd en heeft twee zoons. Van 2007 tot 2014 heeft hij gestudeerd aan de Evangelische Theologische Academie en heeft hij dit succesvol afgerond met zijn Bachelor diploma theologie, specialisatie Bijbelse talen Grieks en Hebreeuws. Daarnaast is hij actief in zijn gemeente, de Evangelische Gemeente Assen, als oudste en als spreker. Sinds 2014 heeft hij ETS lessen OT gegeven in Assen, Musselkanaal en Groningen. Hij heeft een grote affiniteit met lesgeven en didactiek. Hij is onder andere vijf jaar lang schaakdocent geweest op een basisschool in Assen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Henk van den Heuvel

Studeerde aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. Diende vervolgens verschillende gemeenten en is momenteel werkzaam als predikant in Ridderkerk. Doceert bij de ETA en het EPS onder meer de vakken Koningen en Profeten en Huwelijk en echtscheiding.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Pastorale Hulpverlening

Leo van den Heuvel

Leo is docent Oude Testament in Sleeuwijk en Houten. Hij is werkzaam bij de stichting Bouwstenen voor je leven. Studeerde theologie aan de ETH en de VU in Amsterdam. Zijn motief om les te geven is de noodzaak van toerusting van gemeenteleden: 'grondige kennis van de Bijbel verdiept onze relatie met God, versterkt onze gemeenten en stimuleert ons getuigenis in de maatschappij'.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Theo van den Heuvel

Theo van den Heuvel is voorganger van de Stadskerk | VBG. Hij studeerde theologie aan de ETA. Eerder gaf hij leiding aan Athletes in Action, een organisatie die evangeliseert door middel van sportacties. Daarna werkte hij enkele jaren als zorgpastor, om vervolgens in 2013 de taak van voorganger over te nemen van Wim Stoorvogel.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Jirska van Hooijdonk-Buizer, MA

Studeerde Bijbel en Theologie (BA) aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven, België, voorheen Politieke Geschiedenis (MA) aan de Universiteit Utrecht. Studeert nu Aspects and Implications of Biblical Interpretation (MA) aan de London School of Theology, Engeland. Is werkzaam als freelance vertaler en redacteur. Is betrokken bij het onderwijs in de kerkelijke gemeente. Jirska is getrouwd met Niels, samen hebben zij drie kinderen en wonen in Schelluinen. Haar verlangen is dat cursisten groeien in hun vaardigheid om zelf de Bijbel te lezen en uit te leggen, zodat zij groeien in hun geloof en in hun vermogen om te onderscheiden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Thijs Jansen, BA

Thijs is getrouwd en vader van vier zoons. Hij studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Academie en de Christelijke Hogeschool Ede. In het dagelijks leven werkt Thijs als jurist en als kunstenaar. Daarnaast is hij oudste in zijn gemeente.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Riny Joustra

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologsche Academie en studeert Modern Hebreeuws in Groningen (RUG).
Doceert bij de ETA Hebreeuws en verzorgt bij de ETS de lessen Oude Testament op de locaties Hoogezand en Assen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
ETS-Bijbelcursus

Ds. Gerrit van Klaveren

Na een periode in het bedrijfsleven studeerde Gerrit aan de EBS In Veenendaal. Vanaf 1997 heeft hij als voorganger in verschillende gemeenten mogen werken in de omgeving van Leiden en in Haarlem. Gerrit heeft zich gespecialiseerd in het pastorale aspect van gemeente zijn. Gerrit werkt momenteel als zzp’er in het bedrijf gelegenheidsdominee, een dienstverlenend bedrijf op het gebiedt van uitvaarten, huwelijksdiensten, persoonlijke coach, pastorale begeleidingstrajecten, relatietherapeut en rouwverwerking. Verder werkt Gerrit als pastor in de Evangelische gemeente te Zaandam en de Bap. gemeente Katwijk. Naast de EBS heeft Gerrit diverse opleidingen gevolgd op pastoraal gebied. Zijn missie is mensen te begeleiden en toe te rusten om tot herstel en genezing te komen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Gerben Kollenstaart

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (doctoraal 2002) en deed een educational master aan het IVLOS. Sinds 2006 docent klassieke talen aan de gymnasiumafdeling van evangelische school de Passie te Rotterdam.

Het is zijn passie om samen met leerlingen op zoek te gaan naar de Here God en Hem alle eer te geven via dagopeningen, gebedsgroepen, het mentoraat en de lesstof (o.a. door lectuur van Bijbelse en vroeg-christelijke teksten).

Gerben is getrouwd met Agnes en woont in IJsselstein.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

drs. Frans Koopmans

Studeerde semitische talen en culturen aan de Rijksuniversiteit Leiden (1987) en Christian Studies of Science and Society aan de Faculteit Filosofie van de Vrije Universiteit in Amsterdam (2010). Hij is stafmedewerker Expertisecentrum bij De Hoop ggz in Dordrecht. Hij doceert bij de ETA de vakken Hebreeuws, Kerkgeschiedenis en Filosofie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk

dr. Kees van Kralingen

Studeerde scheikunde en promoveerde aan de TU Delft. Na een carrière in het bedrijfsleven is hij theologie gaan studeren aan de VU in Amsterdam waar hij in 2007 afstudeerde met een scriptie over de Schrift als bron van gezag in de theologie. Sinds 2007 is hij actief als oudste in een baptistengemeente in Papendrecht en is hij bezig met een promotieonderzoek aan de VU over het werk van Alvin Plantinga. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van de stichting Sola 5 Baptisten. Doceert bij de ETA het vak Pneumatologie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Jan Kranendonk, BTh BEc

Studeerde accountancy (aan de Ichthus HEAO Rotterdam) en was werkzaam als Accountant-Administratieconsulent. Studeerde later in deeltijd HBO-theologie aan de ETA en aan de Christelijke Hogeschool Ede. Is parttime werkzaam als kerkelijk werker in de Hervormde Gemeente ’s-Gravendeel en (soms) als docent godsdienst.
Jan is bij het Evangelisch College als adjunct-directeur verantwoordelijk voor financiële zaken. Daarnaast doceert hij bij de opleiding Theologie de vakken Koningen & Profeten, Intertestamentaire Periode, Handelingen, Paulinische Brieven en Gemeentebeheer (financiën).

Jan is getrouwd met Theresia; samen wonen ze in ’s-Gravendeel.

Zijn verlangen is de studenten op een gedreven, enthousiaste en gestructureerde wijze in te wijden in de door hem gegeven bijbelvakken, op een manier die de liefde voor God (en zijn Woord) stimuleert en aanzet tot aanbidding, discipelschap, dienst en getuigenis.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

drs. ing. Arend Kroes

Is getrouwd met Ruth en heeft drie kinderen en vijf kleinkinderen. In 2013 heeft hij de ETA succesvol afgerond met een Bachelor diploma theologie, specialisatie ‘leiderschap’. Vervolgens heeft hij aan de Theologische Universiteit te Kampen zijn masterstudie Praktische Theologie in 2017 afgerond. Sinds 2014 doceert hij aan de ETS Nieuwe Testament. Verder is hij als trainer en bestuurslid betrokken bij Unite in Christ (UiC). UiC heeft visie om in Noord-Nederland de 90% niet-kerkelijken te bereiken. Incidenteel spreekt hij ook in gemeenten. Door zijn passie voor Gods Woord werkt hij nog maar drie dagen in de week bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Hij heeft Chemie en Milieuwetenschappen gestudeerd.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Bram Krol

Studeerde theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt sinds 1978 bij Agapè. Hij heeft de Werkgroep Gemeentegroei opgebouwd en geeft les in meerdere landen over dit onderwerp. Hij is gereformeerd Predikant (PKN), zendingswerker, evangelisch en auteur van diverse boeken, brochures, columns en artikelen. 
Doceert bij de ETA het vak leiderschap.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Evert Leeflang, MA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) te Heverlee. Is werkzaam als algemeen coördinator van de opleiding Theologie en docent Systematische Theologie bij de opleidingen Theologie, EPS en Missionair Werk te Zwijndrecht. Daarnaast is hij betrokken bij de V.E.G. Eljakim te Dordrecht als oudste.  

Evert is getrouwd met Phillian en samen wonen ze in Dordrecht.
Zijn verlangen is God en zijn openbaring recht te doen en mee te helpen hun rijkdom uit te delen aan kerk en samenleving.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk
Pastorale Hulpverlening

Paul Lieverse

Heeft als pijnspecialist in een ziekenhuis voor patiënten met kanker veel ervaring in het begeleiden van ernstig zieke mensen. Daarnaast is hij bestuurslid bij CMF Nederland, vereniging van christen artsen. Hij bestudeert al jaren onderwerpen op het gebied van medische ethiek en verzorgt daarin scholing.

Paul is getrouwd met Liesbeth. Liesbeth is ook arts en is student geweest aan het Evangelisch College. Samen hebben zij een aantal jaren in het buitenland gewerkt. Zij hebben twee volwassen kinderen en wonen in Bleiswijk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening

drs. Leendert Jan van Lingen

Studeerde Theologie te Utrecht. Is werkzaam als docent godsdienst / levensbeschouwing op de CSG De Lagewaard te Papendrecht. Daarnaast is hij kerkelijk medewerker in de hervormde gemeente te Hierden. Doceert bij de ETA (opleiding Missionair Werk) het vak Diaconaat.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

Gerard Lock

Gerard werd al op jonge leeftijd opgevoed met een leven waarin de Bijbel en Jezus Christus centraal stonden. Is geschoold in de praktijk van het gemeenteleven d.m.v. veel Bijbelstudie en spreekervaring. Vanaf 2011 is hij als docent verbonden aan de ETS met een duidelijke voorkeur voor het Oude Testament, wat hij een verrijking vindt voor het begrijpen van het NT. Zijn cursuslocaties zijn Den Haag en Rotterdam. Hij zegt: “Onderwijs geven is prachtig! Je ziet de cursisten genieten van nieuwe inzichten en begrippen waardoor ze vaak ook een persoonlijke zegen ontvangen”.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ds. Simon van der Lugt

Dr. Simon van der Lugt (1962) voltooide zijn theologische studie in 1988 aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Kampen (Broederweg). Daarna diende hij de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt van Rijswijk en Pijnacker (1988-1993) als predikant. Van 1993-2006 was hij missionair predikant voor de evangelieverkondiging onder de culturele minderheden in het Rijnmondgebied, met specialisatie Surinaams hindoeïsme (1993-2006). Nu is hij gemeentepredikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Delft. In oktober 2016 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen ism Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België) op een proefschrift over missionair contact en interreligieuze dialoog tussen gereformeerden en Surinaamse hindoes in Nederland.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

drs. Arie Mol

Is oud-bestuurslid van het Evangelisch College en tevens al meer dan 25 jaar docent aan de ETS. Studeerde eerst aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn en daarna theologie in Brussel en Kampen. Is als predikant verbonden aan de PKN en in die functie momenteel werkzaam in de Gereformeerde kerk te Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Ton Nap

Sinds 2005 is hij deeltijd voorganger van ABC Kerk Delft. Hij heeft 40 jaar in het (speciaal) onderwijs gewerkt. Zijn geestelijke opleiding kreeg hij bij de Navigators en de ETA. Hier is zijn liefde voor Gods Woord ontstaan en gegroeid. Zijn levensmotto is 'hart voor God en hart voor mensen'. In Delft zet hij zich in voor de oeumene en voor de mensen aan de rand van de samenleving. Hij is ruim 42 jaar getrouwd met Nanda. Samen hebben ze twee (geadopteerde) kinderen die ondertussen op zichzelf wonen.                                               

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Bart van Nes, MA

Initiatiefnemer Toerustingscursus Sprekers en docent cursuslocatie Zwijndrecht

Bart studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België. Drie dagen in de week werkt hij bij de Evangelische Gemeente Rafaël in Goes. Daarnaast spreekt hij wekelijks in samenkomsten en jongerendiensten. Bij het Evangelisch College is Bart verantwoordelijk voor de Toerustingscursus Sprekers: Preken voor leken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk
Toerustingscursus Sprekers

drs. Cees van Nes

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België, het London School of Theology (v/h London Bible College) en Trinity Evangelical Divinity School. Is (mede-)oprichter van stichting EC (en v/h stichting ETA) en is algemeen directeur van de school.

Cees is getrouwd met Henriëtte van Nes; samen hebben zij vier kinderen en wonen in Zwijndrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. Henriëtte van Nes

Studeerde theologie aan het London Bible College (Cambridge University) en Trinity Evangelical Divinity School te Deerfield (USA). Doceert bij de opleiding Theologie de vakken Pastoraat en Spiritualiteit. Tevens is ze bij het EPS docent en coördinator van de opleiding Pastorale Hulpverlening.

Daarnaast is ze twee dagen werkzaam bij stichting EX IT, een praktijk voor Pastorale Hulpverlening in Zwijndrecht.

Henriëtte is getrouwd met Cees van Nes. Samen hebben ze vier kinderen en twee kleinkinderen.

Haar verlangen is een bruikbaar instrument in Gods handen te zijn.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Pastorale Hulpverlening

Jesse van Nes, MA

Studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (ETF). Is werkzaam als adjunct-directeur opleidingen bij het Evangelisch College. Hij geeft les bij de ETS-bijbelcursus en verzorgt bij de opleidinig Theologie het vak Evangeliën.

Daarnaast spreekt hij regelmatig in kerken en gemeenten. 

Jesse is getrouwd met Erika, samen hebben zij twee kinderen en wonen in Dordrecht.

In zijn werk geniet hij ervan een bijdrage te mogen leveren aan het creëren van een positieve werkomgeving, waarin gaven en talenten tot hun recht kunnen komen en dienstbaar gemaakt worden aan het opleiden en toerusten van christenen voor hun taak in Gods Koninkrijk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

drs. Wietske Noordzij

Studeerde Ontwikkelings- en onderwijspsychologie aan de Universiteit Leiden. Is werkzaam als trainer, spreker en schrijver bij Raise Up. Voorheen was zij betrokken bij Youth for Christ en Stichting Chris. Daarnaast is ze jarenlang actief geweest in het jeugdwerk en het jeugdpastoraat.

Wietske is getrouwd met Lex, samen hebben zij twee kinderen en twee pleegkinderen en wonen in Dinteloord.

Haar passie is mensen toerusten in de (pastorale) zorg voor kinderen en jongeren.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening

dr. Gert Noort

Studeerde theologie en godsdienstwetenschappen in Basel (FETA, nu STH Basel), Philadelphia (Westminster Theological Seminary), Amsterdam (VU) en Utrecht (UU). Hij was gemeentepredikant te Bemmel (NHK) en werkte jarenlang voor de Raad voor de Zending en Kerk in Actie, onder meer als zendingspredikant in Sulawesi (Indonesië). Sinds 2010 is hij directeur van de Nederlandse Zendingsraad.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

Richard Oostrum

Studeerde aan de University of the Nations, waar hij o.a. de ‘Addictive Behavior Counseling School’ heeft afgerond en onderwezen. Hij is werkzaam als zendeling bij Kompassion Ministry van Jeugd met een Opdracht Amsterdam. Daarnaast werkt hij als voorlichter bij de Stichting Different van Tot Heil des Volks.

Richard is getrouwd met Sara en zij hebben een zoon. Zij wonen en werken in Amsterdam.

Zijn verlangen is om mensen, die worstelen met hun seksuele identiteit, pastoraal te begeleiden en om pastoraal werkers toe te rusten om op dit gebied hulp te verlenen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening

Carolien Pape-van Genderen

Studeerde HBOV aan de Hogeschool Amsterdam en heeft vervolgopleidingen gedaan als supervisor en coach, trainer en relatietherapeut. Is werkzaam als hulpverlener bij Goedegebuure psychologenpraktijk in Sliedrecht en Merchab Coaching & Counselling in IJsselstein.

Voorheen werkte zij als docent op de CHE in Ede en als fractievoorzitter van de ChristenUnie in IJsselstein. Ze kent de wereld van onderwijs, zorg, kerk en politiek van binnenuit.

Carolien is getrouwd met Harry, samen hebben zij 3 kinderen (4 kleinkinderen) en wonen in IJsselstein.

Vanuit een diversiteit aan ervaring wil zij vanuit Gods Woord samen met groepen mensen hulpverlening en pastoraat concreet maken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening

ds. Piet Passchier

Piet Passchier was werkzaam in de hovenierssector. Na zijn studie theologie werd hij op 51-jarige leeftijd beroepen als voorganger in Veenendaal. Deze gemeente diende hij 12,5 jaar tot aan zijn pensionering in 2011. Daarnaast is hij al ruim 20 jaar aan de ETS verbonden als docent, waar hij de lessen Nieuwe Testament verzorgt op vijf cursuslocaties. Ook is hij verbonden als docent aan de stichting voor Psycho Pastorale Toerusting (PPT) en verzorgt hij regelmatig spreekbeurten en cursussen in kerken en gemeenten. "Mijn passie is groei van gelovigen. Bijbelkennis is voor mij geen doel op zich, maar een middel dat God gebruikt om Hem beter te leren kennen, zodat Hij onze levens kan veranderen", aldus Passchier.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Martijn Piet

Martijn Piet is voorganger van de Levend Evangelie Gemeente in Aalsmeerderbrug. Martijn is een ervaren spreker en zijn onderwijs kenmerkt zich door wijsheid en een ontwapenende openheid. Zijn onderwijs is zeer praktisch en uit het leven gegrepen. Martijn heeft de opleiding Bijbelse Theologie aan de ETA gedaan. Nu is hij als docent bij de Toerustingscursus Sprekers verbonden aan het Evangelisch College. Hij geeft deze sprekerstraining omdat hij een grote passie heeft voor het Woord van God en een verlangen heeft dat dit Woord door bekwame mensen wordt verkondigt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

drs. Willem Jan Pijnacker Hordijk

W. J. Pijnacker Hordijk is gelukkig getrouwd, vader van vier zonen en grootvader van zeven kleinkinderen. Hij studeerde af aan de ETF en schreef zijn thesis over 'Conflicten in de gemeente'. Sinds 2000 is hij docent godsdienst in Delft voor VWO en Havo. Daarnaast is hij redactielid en auteur voor stichting Promise, was zes jaar oudste van de Evangeliegemeente Morgenstond Delft, voorganger van twee gemeenten, auteur van het boek 'Toetst Alles', schreef voor diverse christelijke tijdschriften en is spreker in diverse evangelische gemeenten. De vervolgde kerk, Israël en het koninkrijk van God hebben zijn hart. Hij bracht gratis Bijbels naar gebieden waar deze niet te koop zijn, want dat is het beste Boek voor de Weg!

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

 

Eric Poelman

Eric gaat dit seizoen voor het eerst lesgeven aan de ETS. Hij heeft vele jaren ervaring in de gemeente, en ervaring in het lesgeven via cursussen en bijbelstudies, waaronder voor St. Agapè. Hij is getrouwd met Anneke, en zij hebben samen twee kinderen. Zijn grote passie is, naast de Bijbel, gitaarmuziek. Hij heeft theologie gestudeerd aan het Bijbelinstituut België en net het Baptisten Seminarium afgerond en zoekt naar een plek als voorganger in een gemeente. Onderwijs uit de Bijbel heeft zijn hart.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Folkert Pomstra

Folkert is 48 jaar oud, getrouwd en heeft drie kinderen. Heeft in Kampen theologie gestudeerd. Was werkzaam in Nederland, Israël en Zuid-Afrika, onder meer als predikant en hulpverlener. Heeft brede interesses en is interkerkelijk georiënteerd. Geeft met plezier les aan de ETS, vanwege de verscheidenheid aan mensen en (kerkelijke) achtergronden. Ziet het als een uitdaging om mensen aan het denken te zetten en daardoor hun blikveld te verbreden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Leendert Post

Studeerde Theologie aan de ETA Is parttime werkzaam als docent in het basisonderwijs. Daarnaast verricht hij interim werkzaamheden in gemeenten, spreekt hij elke zondag op diverse plaatsen en is hij als docent betrokken bij de ETS. Leendert heeft een ruime ervaring in het ondersteunen van gemeentewerk, coaching en toerusten van mensen die hun gaven aan Gods willen wijden en het geven van Bijbels onderwijs. Leendert woont samen met zijn vrouw Christine in Doornspijk. Zij hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Zijn grote verlangen als ETS – docent is mensen kennis van en liefde voor Gods woord te helpen ontwikkelen, waarbij hij steeds de verbinding zoekt tussen wat in Bijbelse tijden en in deze tijd actueel en toepasbaar is.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Dirk Punt

Na enige jaren als hovenier gewerkt te hebben heeft hij Gods roeping mogen ervaren en zijn baan opgezegd. Na het basisjaar op de Evangelische Hogeschool in Amersfoort heeft hij in 1999 zijn bachelor behaald aan de Evangelisch Theologische Hogeschool in Veenendaal (nu onderdeel van de CHE). Sinds die tijd werkt hij als docent Godsdienst/Levensbeschouwing aan een middelbare school. Sinds 2002 geeft hij les aan de ETS en hij vindt het erg boeiend om de rode draad door de Bijbel heen te laten zien. Cursisten kunnen dit weer gebruiken ten dienste van de gemeente waartoe zij behoren en ten dienste van de mensen om hen heen. 

Bram van Putten

Studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (hoofdvak OT, bijvakken Hebreeuws en NT). Is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek van de boeken Koningen. Bijbel lezen, en met anderen lezen, heeft zijn hart, of het nu op een Bijbelschool is (hij geeft les aan de Wittenberg), met studenten (werkte van 1999-2017 bij IFES), met kerkelijk werkers of met gemeenteleden (zie leesleefdeel.nl). 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
ETS-Bijbelcursus

Thijs van Reijn

Thijs is getrouwd, heeft vier kinderen en woont in Landgraaf. Na zijn opleidingen M.A. Bible en M.Div. is hij nu gemeentestichtend voorganger van Christelijke gemeente de Bron te Heerlen. Zijn passie is om rijke, diepe theologie toegankelijk en enthousiast over te brengen en mensen hiermee tot een diepere relatie met Jezus te brengen. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jan Willem de Reus, BA

Jan-Willem de Reus (1969) is getrouwd met Siska en is vader van twee tieners. Naast zijn opleiding als grafisch vormgever heeft hij theologie gestuurd aan de Evangelische Theologische Academie (ETA). In het dagelijks leven is hij werkzaam binnen de overheid in het informatie- en facilitaire domein. Jan-Willem is oudste in de Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen en is een vaste spreker binnen de gemeente en heeft Jezus lief.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

drs. Age Romkes

Age Romkes studeerde theologie in Kampen en Apeldoorn. Hij doceerde tot september 2016 Nieuwe Testament, Hermeneutiek, Bijbelstudievaardigheden en Gemeenteopbouw aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daarvoor was hij stafliddocent bij De Witteberg in Zeist. Tegenwoordig is hij freelance docent, toeruster en schrijver. Ook is hij initiatiefnemer van Artios, een netwerk met als doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende en relevante bijbelstudie. Dat is ook zijn persoonlijke passie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Monique Rozendal

Monique Rozendal is getrouwd en heeft 2 tienerzoons. Ze heeft een hart voor mensen en hun levensverhalen en coacht graag mensen als DISC-trainer in het onderzoeken van hun persoonlijkheidssterkten en leiderschapsstijl.
Ze is een enthousiaste, motiverende teamleider en heeft als eindredacteur TV en evenementen meer dan 20 jaar gewerkt bij de Evangelische Omroep en leiding gegeven aan veel soorten programma's van een hip, vrolijk meidenmagazine tot een groots missionair evenement als the Passion.
Met haar man is ze jarenlang oudstenechtpaar in een evangelische gemeente geweest en werkt nog steeds met tieners, jongeren, verliefden en pas-getrouwden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

Richard Santinge, MA

Studeerde zowel HBO-theologie als SPH. Volgde daarnaast de master 'Origins of Abrahamic Religions' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Was eerder actief als jeugdhulpverlener. Momenteel is hij voorganger van de Vrije Baptistengemeente de Wijngaard in Leeuwarden. Geeft sinds 2007 de lessen OT in Drachten, vanuit de overtuiging dat de persoon en het werk van Christus geworteld is in het Oude Testament. Richard ziet het als een voorrecht om samen met christenen uit verchillende denominaties de Bijbel interactief te mogen bestuderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Gerard van der Schee

Volgde de voorgangersopleiding aan EuNC en Baptistenseminarie, na 15 jaar werken bij Evangelische Alliantie. Auteur van de ETA-module Conflicthantering. Werd voorganger in Almere en gemeentestichter in Vianen. Ontwikkelde de cursus Goed Boos en schreef daar een bijbelstudieboek over. Ondersteunt als regio-coördinator een aantal ABC-gemeenten. In een grijs verleden studeerde hij bedrijfskunde in Wageningen en geniet, samen met zijn vrouw Tineke, van het eerste kleinkind.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Arjan Schoemaker, MA

Werkt als beleidsmedewerker Integral Mission/Zending bij MissieNederland (voorheen EA-EZA) en heeft daarvoor acht jaar in het buitenland gewoond. Naast zijn werk heeft hij een master religiewetenschappen gedaan aan de Universiteit Leiden en is afgestudeerd op een onderzoek naar de sociale en culturele factoren die hebben bijgedragen aan de groei van de Evangelische Beweging in Nederland. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar veranderingsprocessen die plaatsvinden binnen een samenleving en welke invloed deze processen hebben op religie en religieuze beleving. Geeft op de opleiding Missionair Werk (ETA) het vak ‘nieuwe spiritualiteit’ (wereldreligies 3). 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

Drs. Ing. Jan Willem Slager

Jan Willem is getrouwd met Jolanda en samen hebben ze drie dochters, een zoon en een schoonzoon. Hij heeft  theologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Naast zijn werk bij Rijkswaterstaat geeft hij Bijbelonderwijs in verschillende gemeenten en aan asielzoekers. Hij verzorgt het vak Nieuwe Testament aan de ETS te Goes en is voorzitter van de Stichting European Training Centre (ETC), een internationaal trainingsinstituut voor Arabischtalige christenen met een moslimachtergrond. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

drs. L.E. van 't Slot-Wierenga

Studeerde Grieks en Latijn in Groningen. Geeft les in het voortgezet onderwijs. Doceert bij de ETA Grieks.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Tine Snoek

Tine Snoek is getrouwd, heeft vier kinderen waarvan er drie thuis wonen en woon in Vlist. Haar levensweg is via A-verpleegkundige, thuisblijfmoeder en de studie Pastorale Hulpverlening aan het EPS verlopen naar een eigen praktijk voor pastorale hulpverlening, waar ze sinds eind 2016 met veel plezier werkt. In haar gemeente is ze onder meer actief geweest in het jeugdwerk, kringwerk en informeel in pastoraat. Onderwijs heeft haar hart. Ze vindt het heerlijk om dingen uit Gods koninkrijk over te mogen dragen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

ds. Ron van der Spoel

Ds Ron van der Spoel (49) is predikant binnen de PKN en parttime werkzaam voor de IZB als gebedspastor. Daarnaast is hij directeur van de Jethro Foundation waarvoor hij al ruim 10 jaar wereldwijd pastors opleidt. Hij is gastdocent homiletiek aan de ETF in Leuven en zit namens de ChristenUnie in de gemeenteraad van Amersfoort. Hij is getrouwd en heeft drie dochters.

 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk
Toerustingsprogramma Leiderschap

Drs. Esther Stoorvogel

Studeerde ontwikkelingsstudies aan de Universiteit in Nijmegen en theologie aan de CHE in een samenwerkingsverband met de ETF. 13 jaar geleden is zij met haar man een kerk gestart in Emmen waar zij de eerste 10 jaar met veel plezier leiding aan heeft geven. De laatste drie jaar richtte zij zich vooral op het geven van onderwijs. Sinds die tijd is zij haar  eigen onderneming begonnen van coachen, trainen en spreken in verschillende kerken. Het is haar verlangen om Gods Woord te bestuderen en om dat Woord door te geven aan andere mensen. En om bij te dragen aan het ontwikkelen van gezonde, krachtige kerken in Nederland. Esther is getrouwd met Jan en samen hebben zij drie zoons. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

dr. Jos Strengholt

Jos Strengholt heeft als zendeling in Egypte gewerkte sinds 1988. Hij is nog steeds betrokken op het werk in Egypt maar woont sinds 2017 in Nederland. Hij is historicus van het Midden Oosten, heeft een doctoraat in missiologie (Utrecht) en is een pastor in de Anglicaanse Kerk. 

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Edwin Struik, BSc

Is getrouwd met Roelie en vader van vier dochters. Hij heeft een achtergrond in scheikunde en organisatiekunde. Enerzijds is hij bezig met kerkplanting in ICF Veenendaal, een multiculturele kerkplant die gestart is in 2010. Anderzijds is hij directeur van LSI, Leiderschap-Strategie-Implementatie en bezig met het verbeteren van teams en organisaties.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

Hin Talane

Hin is getrouwd met Edith en samen hebben ze twee volwassen dochters. Hij is voorganger van de Baptistengemeente De Ontmoeting in Sittard. Hij coördineert voor stichting Proclama studieprogramma’s als ‘Vitaal Missionair leiderschap’. Verder is hij bij de Internationale Bijbel Bond(IBB) betrokken als redactielid van GroeiMagazine en als coördinator van Christianity Explored. In 1983 is hij afgestudeerd aan de Evangelische Bijbelschool en in 2015 heeft hij zijn studie aan het Baptisten seminarium afgerond. Mensen enthousiasmeren om de Bijbel te bestuderen is een belangrijk onderdeel van zijn rol als voorganger binnen en buiten de gemeente.

Helma van Tol, MSc

Studeerde psychologie aan de Open Universiteit. Zij is werkzaam als Gz psycholoog bij een SGGZ instelling in de kinder en jeugdpsychiatrie. En heeft een eigen BGGZ psychologenpraktijk waarin zij werkt met alle leeftijden.  Daarnaast is zij betrokken bij het onderwijs en het kinderwerk in haar kerkelijke gemeente.

Helma is getrouwd met Bram en samen hebben zij twee kinderen. Zij wonen in Groot-Ammers.

Haar verlangen in haar werk is om mensen te laten groeien in wie ze zijn, zoals God hen heeft bedoeld. Haar verlangen in relatie tot het lesgeven bij het Evangelisch College is dat er meer kennis en begrip komt voor mensen met psychologische en psychiatrische problemen.  

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Pastorale Hulpverlening

Liesbeth van Tongeren

Liesbeth van Tongeren is een HR-professional en opleidingskundige (HRD). In 2009 richtte ze ZO! op: een buro voor training, coaching en advies, gericht op ontwikkeling van mens en organisatie. Samen met Oeds Blok verzorgt ze in Nederland de training 'The Undefended Leader.'

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingsprogramma Leiderschap

Johan van der Toorn

 
Johan is getrouwd met Petra en samen hebben ze 3 kinderen. Hij heeft HEAO-Bedrijfseconomie gestudeerd in Den Haag en is ruim 20 jaar werkzaam geweest in de olieindustrie. Daarnaast heeft hij in deeltijd HBO-theologie gestudeerd aan de Evangelische Theologische Hogeschool (nu onderdeel van de CHE in Ede). Na zijn studie theologie is hij 3 jaar werkzaam geweest als missionair-diaconaal werker in een nieuw gestichte gemeente in Den Haag. Daarnaast geeft hij cursussen en spreekbeurten in kerken en gemeenten en voor jongeren.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

ir. Rien van der Toorn

Rien van der Toorn (1971) studeerde Sociologie van de niet-westerse landen en is momenteel als gemeentestichter actief onder vluchtelingen uit Iran en Afghanistan. Hij is eigenaar van een advies- en trainingsbureau voor intercultureel werk genaamd ‘intercultural impact’. Speciaal voor kerken zie: www.crossculturalimpact.nl.
Als docent en decaan is hij verbonden aan de studierichting ‘Global Studies’ van de Foundation University te Amsterdam, en als gastdocent aan Tyndale Theological Seminary. Doceert bij de ETA (opleiding Missionair Werk) diverse vakken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

dr. Annechiena van Veen-Vrolijk

Studeerde o.a. Semitische talen en culturen aan de Universiteit Leiden en archeologie aan de universiteit van Jeruzalem. Promoveerde in 2003 op een onderzoek naar de oudste Sefardisch-Joodse vertalingen van het boek Ruth.
Was werkzaam als docente Oude Testament en Hebreeuws aan de Christelijke Hogeschool Ede en heeft als vertaalster meegewerkt aan de Herziene Statenvertaling. Ze is nu werkzaam bij het Centrum voor Bijbelonderzoek voor de Studiebijbel. Ze is daarnaast en een veelgevraagd spreker. Doceert bij de ETA vakken van het Oude Testament en Hebreeuws.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

ds. Arie Verduijn 

Studeerde theologie aan het Bijbelinstituut België te Brussel/Leuven en aan de Freie Theologische Akademie te Seeheim, Duitsland. Is internationaal directeur van de Alliance World Fellowship en was daarvoor directeur van CAMA-Zending. 
Doceert bij de ETA het vak Missiologie.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Steven Verhorst

Steven Verhorst is in 1995 met zijn gezin uitgezonden naar Thailand waar hij ongeveer 12 jaar Bijbelonderwijs heeft gegeven. Sinds juni 2008 is hij terug in Nederland. Naast een eigen ICT-bedrijf heeft hij een kleine praktijk voor pastorale begeleiding. Daarnaast preekt hij in diverse gemeenten en geeft ook Bijbelstudies. Als gastdocent maakt hij graag mensen enthousiast voor Gods Woord. Hij heeft in 2018 zijn HBO-diploma Theologie behaald. Steven heeft drie kinderen en een aantal kleinkinderen.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Henk Visser, MA

Deze jonge en levendige theoloog heeft een passie voor God en Zijn Woord. Hij studeerde af aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn en volgde hier het hoofdvak Oude Testament en de bijvakken Nieuwe Testament en Judaïca. "Rijkdommen van Gods Woord uitdiepen en deze doorgeven aan mensen", dat is de uitdaging die Henk Visser aan wil gaan. Bovenal is het zijn verlangen om mee te bouwen aan het Koninkrijk van God. Hij wordt geboeid door mensen van jong tot oud en helpt hen graag te groeien in hun relatie met God.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Marianne Visser, MA

Studeerde in Leiden Geschiedenis en Taal en Cultuur van Latijns Amerika. Behaalde daarna haar eerste graad lesbevoegdheid geschiedenis en maatschappijleer. Na enkele jaren in het voortgezet onderwijs werkzaam te zijn geweest, is ze de PABO gaan doen en gaan werken in het basisonderwijs. Behaalde bij de Evangelische Theologische Academie het diploma Bachelor Theologie. Is sindsdien werkzaam bij de opleiding Theologie, momenteel als coördinator van het gestructureerd afstandsonderwijs. Doceert daarnaast bij de opleiding Theologie de vakken Exegese OT, Pentateuch, Historische boeken, Dichterlijke boeken en Boeken rond de ballingschap.

Marianne is getrouwd met Peter, samen ze hebben ze één (bijna volwassen) zoon en wonen in Barendrecht.

Haar missie is om studenten enthousiast te maken voor het bestuderen van het Oude Testament, hen te motiveren om datgene wat ze leren verder uit te dragen (in woord en daad) en studenten die op afstand studeren te begeleiden bij hun studie, zodat ze deze succesvol kunnen afronden.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk

Hermineke Vonk, BTh

Studeerde Theologie aan de Evangelische Theologische Academie (Zwijndrecht) en specialiseerde zich bij de CHE/ETH (Ede/Veenendaal) in de richting van Pastoraal Werk. Is werkzaam als docent en medewerker bij het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum. Daarnaast is zij betrokken bij stichting EX IT, een praktijk voor pastorale hulpverlening in Zwijndrecht en docentr zij het Oude Testament bij de ETS.

Voorheen werkte zij ruim twintig jaar als docent bewegingsonderwijs op een school voor VMBO/HAVO/VWO in Rotterdam

Hermineke is getrouwd met Jan, geen kinderen, maar wel heel veel bedden in verband met de B&B en groepsaccomodatie in Goudriaan, naast de boerderij (melkkoeien) in Goudriaan.

Haar missie is 'mensen helpen de goede kant op te groeien, door middel van onderwijs en pastoraat'.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Pastorale Hulpverlening
ETS-Bijbelcursus

Henk ten Voorde, MA

Studeerde aan de Evangelische Theologische Academie en daarna aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Doceert bij de ETA het vak Liturgiek en is coördinator van de Toerustingscursus zangleiders.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie

Metta Wierenga, MA

Studeerde theologie aan de CHE in Ede en aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Is werkzaam als docente Nieuwe Testament en Hermeneutiek bij het Evangelisch College.

Voorheen was zij als docente betrokken bij Stichting Agapè (Doorn).

Metta is getrouwd met John en zij hebben drie kinderen. Ze wonen in Sleeuwijk.

Metta's passie is om samen steeds meer van de Bijbel en Gods boodschap voor de mens daarin te ontdekken.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk
Pastorale Hulpverlening
ETS-Bijbelcursus

Annet van Willigen

Volgende de opleiding Pastorale Hulpverlening van het Evangelisch Pastoraal Studiecentrum (EPS). Is actief als projectbegeleider van de werkgroep 'Genezing en bevrijding' van het Evangelisch Werkverband (EWV). Annet is getrouwd en moeder van drie kinderen. Haar verlangen is dat de gemeente van Jezus Christus beschikbaar is om - door de kracht van Gods Geest - hulp te bieden aan mensen die in nood zijn.  

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Pastoraat

dr. Nathan Witkamp

Studeerde analytische chemie aan het Hoger Laboratorium Onderwijs in Delft en theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven. In 2016 promoveerde hij via een joint-PhD programma aan de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) op een vergelijking van de doopriten van Theodorus van Mopsuestia en Narsai van Nisibis. Nathan is als onderzoeker verbonden aan het Centrum voor Patristisch Onderzoek (CPO) en is bestuurslid van Stichting Oudchristelijke Studiën. Bij de opleiding Theologie werkt hij als academisch coördinator en docent Vroeg Christendom en Systematische Theologie. Tevens is hij hoofdredacteur van Marturia, een e-magazine over de Vroege Kerk dat door de opleiding Theologie wordt uitgegeven.

Voor publicaties, zie Nathans linkedin pagina.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Pastorale Hulpverlening

Arjan Zantingh, BA

Groeide op zonder geloof en kerk. Op een kruispunt in zijn carrière als bedrijfseconoom besloot hij zich theologisch te laten scholen bij de ETA en behaalde in januari 2012 zijn diploma. Sinds 2006 is hij werkzaam voor de Vrije Baptistengemeente Groningen als stafvoorzitter en onderwijspastor.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Dennis van der Zee, MA

Dennis heeft een HBO-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gedaan aan Hogeschool Leiden. Daarna heeft hij zowel een Bachelor als een Master theologie afgerond aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Op dit moment is hij werkzaam in een Nederlands Gereformeerde Kerk in IJsselmuiden, waar hij verantwoordelijk is voor de prediking, het pastoraat en een gedeelte van het jongerenwerk. Dennis is als docent bij de Toerustingscursus Sprekers verbonden aan het Evangelisch College. Hij geeft deze sprekerstraining omdat hij een grote passie heeft voor het Woord van God en een verlangen heeft dat dit Woord door bekwame mensen wordt verkondigt.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Toerustingscursus Sprekers

Paulien Zeeman, MA

Heeft 7 jaar ervaring in zendingswerk in Z.O. Azie (Jeugd met een Opdracht) en is ergotherapeute van beroep. Werkte 4 jaar als TV-presentatrice bij de EO en was 15 jaar betrokken bij leidinggevend werk in een plaatselijke gemeente. Haalde een Master in filosofie aan de Vrije Universiteit en gaf les bij Azusa Amsterdam. Momenteel is ze docent filosofie aan de CHE en spreekt ze voor diverse groepen in het land. Doceert filosofie bij de opleiding Missionair Werk.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Missionair Werk

ds. Jaap van der Zeeuw

Is getrouwd met Gerda en vanaf september 2017 predikant van Baptistengemeente De Fontein in Middelburg. Daarvoor was hij verbonden aan de Baptistengemeenten in Scheveningen, Hengelo (OV) en Vroomshoop. Vanaf 2001 geeft hij het vak Oude Testament aan de ETS en nu in Middelburg Nieuwe Testament. Zelf heeft hij in de tachtiger jaren gestudeerd aan de ETA, die toen nog gevestigd was in Barendrecht.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
ETS-Bijbelcursus

Jeroen van der Zeeuw, MA

Doceert het vak Ethiek bij de opleidingen Missionair Werk en Bachelor Theologie van de ETA.

Geeft les bij de volgende opleiding(en):
Theologie
Missionair Werk

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen