Menu

Terugblik diplomering Opleiding Pastorale Hulpverlening 2017

Kopafbeelding

Zaterdag 18 november 2017 vond in Zwijndrecht de diplomeringsdienst plaats van het EPS, opleiding Pastorale Hulpverlening.

Zo'n 55 mensen kwamen deze zaterdagmiddag bijeen in het EC-Onderwijscentrum voor de diplomering van 6 EPS-studenten. 

De dienst begon met een openingswoord van adjunct-directeur Jesse van Nes en samenzang onder leiding van ETS-coördinator Phillian Leeflang. Hans Okkerse en Alisa van Dijk verzorgden op piano en viool de muzikale omlijsting van deze feestelijke dienst.

Jesse van Nes sprak vervolgens over "Heb je Mij lief?" vanuit Johannes 21. 

Omstebeurt kwamen de studenten naar voren, werd er iets over hen verteld door Henriëtte van Nes en Hermineke Vonk (EPS-medewerkers), waarna zij hun handtekening mochten zetten onder het diploma. Vervolgens kregen ze zelf de gelegenheid om hun getuigenis te geven.

De volgende studenten ontvingen het diploma Pastorale Hulpverlening:

  • Simone Evenblij
  • Maroeska Geerdsema
  • Mathilda Hut
  • Mirjam Mulder-de Landmeter
  • Aria van Staveren-Bikker
  • Tjitske van Veldhuizen-Spriensma

Ik heb zo genoten van mijn studie, de verdieping in de Bijbel en wie God, Jezus en de Heilige Geest zijn.

- Mathilda Hut

Het uitdiepen van die theologie in het kader van pastoraat. Wat ging het vaak diep en kwam het ook dichtbij.

- Mirjam Mulder

Deze zomer ben ik begonnen als pastoraal werker in een christelijk hospice. Hier mag ik zijn als een herder om Gods nabijheid te representeren.

- Tjitske van Veldhuizen

Rust zoeken bij God, de levenslast bij hem brengen - dat is toch één van de waardevolste dingen waar we onszelf en anderen toe mogen aanmoedigen.

- Aria van Staveren

Op deze opleiding ontdekte ik wat ik miste, namelijk mensen helpen vanuit de relatie met God.

- Maroeska Geerdsema

Het is echt een fantastisch mooie opleiding. We hebben de Bijbelboeken allemaal besproken. Daarnaast ook vakken om te leren hulpverlenen. Hartstikke mooie vakken, heel verhelderend, maar ook confronterend. Dat is misschien wel het moeilijkste in deze opleiding, de confrontatie met jezelf. 

- Simone Evenblij

Nadat alle diploma's ondertekend waren, werd er voor de gediplomeerden gebeden. Vervolgens was er een feestelijke receptie. We kijken terug op een mooie dienst. We hopen dat de gediplomeerden met de opgedane kennis en inzichten tot zegen mogen zijn in Gods Koninkrijk.

Bekijk meer foto's op onze Facebook-pagina.