Menu

Terugblik diplomering ETS-Bijbelcursus 2017

Kopafbeelding

Zaterdag 18 november 2017 vond in Zwijndrecht de jaarlijkse diplomeringsdienst plaats van de ETS-Bijbelcursus.

Vanuit alle hoeken van het land verzamelden zaterdagochtend 18 november zo'n 70 mensen zich in het EC-Onderwijscentrum in Zwijndrecht voor de diplomeringsdienst van 20 ETS-cursisten. Nog eens 13 personen ontvingen een diploma, maar konden niet op de diplomeringsdienst aanwezig zijn.

De dienst begon met een openingswoord van adjunct-directeur Jesse van Nes en samenzang onder leiding van ETS-coördinator Phillian Leeflang. Hans Okkerse en Alisa van Dijk verzorgden op de piano en de viool de muzikale omlijsting van deze feestelijke dienst.

Jesse van Nes sprak vervolgens over "Heb je Mij lief?" vanuit Johannes 21. 

In groepjes werden de cursisten daarna naar voren gehaald om hun handtekening onder het diploma te plaatsen. Vervolgens getuigden enkele cursisten hoe waardevol de cursus voor hen is geweest.

De volgende cursisten ontvingen het diploma Assistent-gemeentewerker:

 • ‚ÄčLilian Geels-van Oossanen
 • Rineke Joosten-Wever
 • Anita Klooster-Flier
 • Elly Norg-Tiekstra
 • Elske Tamminga-Drenth
 • Marleen Vos
 • Hilma Wever-Moorlag

Marleen Vos en Elly Norg-Tiekstra gaven een getuigenis. Anita Klooster-Flier kon niet aanwezig zijn, maar deelde haar getuigenis schriftelijk. 

Ik ontdekte steeds meer over de grootheid van God en de diepe waarheid van Zijn Woord.

- Marleen Vos

-

De afgelopen vier jaar waren bijzonder rijk. De hele heilsgeschiedenis is veel dichterbij gekomen, de hele rode lijn vanaf de schepping is duidelijker geworden. Alles wijst naar en draait om Jezus.

- Elly Norg

Deze cursisten ontvingen het diploma ETS-Bijbelcursus:

 • Arjen de Boer
 • Saskia Bouma-de Vink
 • Eddy Busse
 • Miriam van Dijk
 • Hanna Geuze
 • Michel Hardin
 • Mark de Heer
 • Leon van Herpen
 • Margreet van den Heuvel-van Vreeswijk
 • Ferdinand Lie
 • Philip Miedema
 • Grace Mijnals
 • Karin Moerkerken
 • Kees Molengraaf
 • Augusta Mul
 • Jinke Nooijens-Kijlstra
 • Sabrina te Riet
 • Henk de Rooij
 • Tanja Schippers
 • Miranda Spies-Hardeman
 • Harry Steenvoorden
 • Wilfred van Tuil
 • Ferry Utomo
 • Greet van Veldhuisen
 • Annette Vonk
 • Simone Witter

Michel Hardin, Margreet van den Heuvel, Kees Molengraaf en Harry Steenvoorden gaven een getuigenis. Een deel van de getuigenis van Harry Steenvoorden is te lezen in het EC-Magazine dat medio december verschijnt.

Als je op een methodische manier de Bijbel wilt doornemen en handvatten wil ontvangen om de Bijbel zelf beter te leren begrijpen, dan is de ETS een prachtige basis.
- Michel Hardin

De kennis die werd overgedragen, maar vooral de vorming die je ondergaat hebben mij erg goed gedaan.

- Margreet van den Heuvel

In deze Bijbelcursus heb ik ontdekt dat het Oude Testament onlosmakelijk verbonden is met het Nieuwe Testament. God is nog altijd dezelfde.

- Kees Molengraaf

Dat liefdevolle licht ervaar ik als ik door de bibliotheek van God wandel en lees. De Bijbel. De bibliotheek der bibliotheken. En wat is het een zegen dat ik in de afgelopen vier jaar terecht kon bij al die sympathieke bibliothecaressen en bibliothecarissen van de ETS die me met al hun kennis en passie rondleidden langs die zesenzestig stuk voor stuk indrukwekkende boeken.

- Harry Steenvoorden

(Het volledige verhaal van Harry is te lezen in het EC-Magazine dat medio december verschijnt.)

Nadat alle diploma's ondertekend waren, werd er voor de gediplomeerden gebeden.

Nadien was er een feestelijke receptie. We kijken terug op een mooie dienst. We hopen dat de gediplomeerden met de opgedane kennis en inzichten tot zegen mogen zijn in Gods Koninkrijk.

Bekijk meer foto's op onze Facebook-pagina.