Menu

Cursusprogramma

De ETS heeft een 4-jarige cyclische opbouw waardoor alle cursisten op alle locaties jaarlijks hetzelfde programma volgen. Aanmelden kan elk cursusjaar.

    Jaar 1 (cursusjaar 2018-2019)*
    Oude Testament Nieuwe Testament
september   Genesis 1-11 Inleiding Evangeliën
oktober   Genesis 12-50 Mattheüs 1-16a
november   Exodus Mattheüs 16b-28
december   Leviticus Marcus
januari   Numeri Themales
februari   Deuteronomium Lucas
maart   Jozua Johannes
april   Richteren 1 Korinthiërs**
mei   Ruth 2 Korinthiërs**

    Jaar 2 (cursusjaar 2019-2020)
    Oude Testament Nieuwe Testament
september   1 Samuël Lucas 1-10
oktober   2 Samuël Lucas 11-24
november   1 Koningen Handelingen 1-12
december   2 Koningen Handelingen 13-28
januari   Psalmen (1) Themales
februari   Psalmen (2) Romeinen 1-8
maart   Job  Romeinen 9-16
april   Spreuken, Prediker Galaten
mei   Hooglied Filippenzen

    Jaar 3 (cursusjaar 2020-2021)
    Oude Testament Nieuwe Testament
 september   Jesaja 1-39 Marcus 1-8
 oktober   Jesaja 40-66  Marcus 9-16
 november   Hosea 1 en 2 Timothëus 
 december   Joël, Amos Titus & Filémon
 januari   Micha Hebreeën 1-7
 februari   Obadja, Jona, Nahum Hebreeën 8-13
 maart   Jeremia 1-25 Jacobus
 april   Jeremia 26-52 1 en 2 Petrus, Judas
 mei   Klaagliederen  1, 2 en 3 Johannes 

    Jaar 4 (cursusjaar 2021-2022)  
    Oude Testament  Nieuwe Testament 
 september   1 en 2 Kronieken Johannes 1-12
 oktober   Habakuk, Zefanja  Johannes 13-21
 november   Ezechiël 1-24  Efeziërs 
 december   Ezechiël 25-48  Kolossenzen
 januari   Daniël  Themales 
 februari   Ezra, Nehemia 1 & 2 Thessalonicenzen 
 maart   Esther Openbaring 1-5
 april   Haggaï, Zacharia Openbaring 6-14
 mei   Maleachi Openbaring 15-22 

*In de cursuscyli van 2018-2022 en 2022-2016 wordt er een geleidelijke curriculumwijziging doorgevoerd, waarbij de vier Evangeliën verspreid worden over de vier leerjaren bij de lessen Nieuwe Testament.

** Cursisten die in het cursusjaar 2017-2018 al les hebben gehad over 1 en 2 Korinthiërs krijgen via ETS-online een vervangend programma aangeboden.