Menu
 • Verantwoord Bijbelgebruik

  Leer de kunst van ontdekkend Bijbellezen
 • Cursus Verantwoord Bijbelgebruik

  In deze cursus leer je stap-voor-stap de kunst van het ontdekkend Bijbellezen. Hiervoor word je geleerd gebruik te maken van de beproefde 'OBT-methode', bestaande uit drie fasen in het bestuderen van een Bijbelgedeelte:

  - Ontdekken
  - Begrijpen
  - Toepassen

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik

Aangeboden door: Evangelische Toerusting School (ETS)


Aanmelden     Download flyer


Inleiding

Verantwoord Bijbelgebruik is een interactieve 10-delige 'doe-cursus' voor iedereen die verlangt naar meer diepgang en voldoening in het Bijbellezen en toegerust wil worden in het op verantwoorde wijze vertalen van de Bijbelse boodschap naar de tijd van nu. 

Na het volgen van deze cursus is je Bijbelgebruik veranderd. Het lezen en uitleggen van bekende bijbelgedeelten wint aan diepgang en in onbekende gedeelten leer je de rijkdom van het Woord kennen. Je bent in staat om Bijbelgedeelten te vertalen naar actuele principes en deze te delen met anderen.

Cursusinhoud

In deze cursus leer je stap-voor-stap de kunst van het ontdekkend Bijbellezen. Hiervoor word je geleerd gebruik te maken van de beproefde 'OBT-methode', bestaande uit drie fasen in het bestuderen van een Bijbelgedeelte:

 1. Ontdekken
 2. Begrijpen
 3. Toepassen 

Deze benadering gaat ervan uit dat de doorvertaling van de Bijbel naar vandaag recht moet doen aan hetgeen de Bijbelschrijvers voor ogen hadden toen zij in hun tijd en cultuur voor een specifieke doelgroep schreven. 

In de cursus wordt ook uitleg gegeven over genres, stijlen en tekststructuren in de Bijbel. 

  Cursusprogramma
1 Belang: het verantwoorden van ons Bijbelgebruik
2 Belang: de Bijbel contextueel lezen
3 Proces van Ontdekken: open ogen voor wat er echt staat
4 Proces van Ontdekken: goed lezen van alinea's 
5 Proces van Begrijpen: op zoek naar de oorspronkelijke boodschap
6 Proces van Toepassen: inspanning en ontspanning bij onze heiliging
7 Proces van Toepassen: verantwoord actualiseren, concretiseren
8 Proces: de boodschap van een heel Bijbelboek doorvertalen naar vandaag (Jona)
9 Reflectie: de Wet actualiseren
10 Reflectie: een verantwoorde evangelische theologie (Habakuk)

Doelgroep

De cursus Verantwoord Bijbelgebruik is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die verlangt naar meer voldoening en diepgang bij het Bijbellezen. Daarnaast is de cursus ook bijzonder aanbevolen voor iedereen die in groepsverband de Bijbel uitlegt of dat graag wil leren doen. Te denken valt aan kringleiders, jeugdleiders, pastoraal werkers, diakenen, kerkenraadsleden, enz. Ook voor predikanten en sprekers blijkt de cursus een geweldige verrijking te zijn om (opnieuw) te leren de rijkdommen van Gods woord te mogen ontdekken en te kunnen doorgeven.

Een cursus die iedere prediker in Nederland gevolgd moet hebben om Gods Woord verantwoord en met overtuiging te kunnen verkondigen en toe te passen op de toehoorders.
- Wim Evers, oud-deelnemer, Bijbelleraar en docent aan de ETS

Studiebelasting

De cursus bestaat uit 10 lessen van 2 uur. De lesmethode is een afwisseling van momenten van doceren en het uitwerken van praktische opdrachten. Van cursisten wordt verwacht ter voorbereiding op de lessen een hoofdstuk uit het lesboek te lezen en enkele verwerkingsopdrachten te maken. Reken op gemiddeld 5 uur voorbereiding per les.

Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:
Cursuslocaties

In het cursusjaar 2018-2019 biedt de Evangelische Toerusting School (ETS) de cursus Verantwoord Bijbelgebruik aan op de volgende locaties:

 • Apeldoorn (10 woensdagavonden m.i.v. 3 oktober)
 • Den Bosch (10 dinsdagavonden m.i.v. 25 september)

Docent

De cursus wordt gegeven door drs. John Boekhout, de schrijver van het gelijknamige boek of door docenten die door hem zijn getraind.

Cursusmateriaal

Als cursusmateriaal wordt het gelijknamige boek Verantwoord Bijbelgebruik van John Boekhout gebruikt (meer dan 7500 exemplaren van verkocht; ► lees recensie) en een cursusmap (inbegrepen bij het cursusgeld). Het boek Verantwoord Bijbelgebruik is bij aanmelding te bestellen.

Kosten

De cursusprijs bedraagt € 200,- (inclusief cursusmap t.w.v. € 25,-).
Het cursusgeld kan middels iDeal of een overboeking worden betaald.

Aanmelden

Bij aanmelding zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing: klik hier.
Na aanvang van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.Gemeente-onderwijs

Jaarlijks organiseert de Evangelische Toerusting School (ETS) deze cursus op diverse locaties in het land. Het is echter ook mogelijk om de ETS uit te nodigen deze cursus te verzorgen in uw kerk of gemeente.

De cursus Verantwoord Bijbelgebruik in uw kerk of gemeente?