Menu

Curriculum

Bij ieder vak wordt het aantal studiepunten (EC: european credits) en het aantal lesuren (CU: contacturen) vermeld.

Leerjaar 1 (34 ec á 28 uur)

Vak EC CU
Bijbels-theologische vakken:
Inleiding in de Bijbel 3 3
Pentateuch 3 3
Evangeliën 3 6
Bibliologie 2 3
Eigenlijke theologie 2 3
Exegese en hermeneutiek 3 9
Praktisch-theologische vakken:
Pastoraat 1 5 15
Spiritualiteit 2 3
Inleiding ethiek 4 9
Gesprekstechniek 2 6
Praktijk/stage:
Praktijkopdrachten 2,5  
Stage 1,5  
Diverse 1  
  34  

Leerjaar 2 (34 ec á 28 uur)

Vak EC CU
Bijbels-theologische vakken: 
Historische boeken 3 3
Koningen en profeten 3 3
Handelingen 2 3
Paulinische brieven 3 6
Christologie / soteriologie 3 6
Kosmologie / antropologie 3 6
Praktisch-theologische vakken:
Pastoraat 2 5 15
Psychologie 3 6
Huwelijk en echtscheiding 2 6
Groepsdynamica 2 6
Praktijk/stage:
Praktijkopdrachten 2,5  
Stage 1,5  
Diverse 1  
  34  

Leerjaar 3 (32 ec á 28 uur)

Vak EC CU
Bijbels-theologische vakken: 
Dichterlijke boeken 3 6
Boeken rond de ballingschap 2 6
Algemene brieven / Openbaring 3 3
Pneumatologie 2 3
Ecclesiologie 2 3
Eschatologie 2 3
Praktisch-theologische vakken:
Pastoraat 3 5 15
Conflicthantering 2 6
Bijbelstudiemethoden 1 3
Homiletiek 2 3
Nederlandse kerkgeschiedenis 2 6
Praktijk/stage:
Stage 3  
Eindopdracht 2  
Diverse 1  
  32