Menu

Curriculum opleiding Missionair Werk

Overzicht

De 3-jarige opleiding Missionair Werk is opgebouwd uit jaarlijks 11 vakken plus praktijk en stage. Deze vakken worden aangeboden overeenkomstig het hieronder weergegeven schema. Bij ieder vak wordt weergegeven het aantal studiepunten (EC: european credits; 1 EC = 28 studieuren) en het aantal lesuren (CU: contacturen; 1 CU = 45 minuten).

Introductieweekend

De opleiding wordt aangeboden in een 3-jarige cyclus. Instromen is elk jaar mogelijk. Voor eerstejaars studenten geldt dat de opleiding aanvangt met een introductieweekend (omvang: 4 EC). Voor het onderdeel Praktijk & stage geldt een omvang van 3 EC voor eerstejaars studenten; en 7 EC voor de beide vervolgjaren.

Vak EC CU
Inleiding Missionair Werk
2 6
De Bijbel uitleggen (exegese en bijbelstudiemethoden) 2 6
Studievaardigheden 0 3
  4 15

Leerjaar 1

Collegejaar 2016-2017

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 1 5 9
Nieuwe Testament 1 5 9
Inleiding Hermeneutiek 2 6
Geloof Eigenlijke theologie 2 6
Missiologie 3 6
Kerk Ecclesiologie & gemeentestichting 4 6
Ethiek 3 6
Diaconaat 2 6
Gesprek Apologetiek 2 6
Gesprekstechniek  2 6
Wereldreligies 1: Islam 2 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten) (4)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  40 108

Leerjaar 2

Collegejaar 2017-2018

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 2 5 9
Nieuwe Testament 2 5 9
Geloof Bibliologie 2 6
Christologie/soteriologie 2 6
Kosmologie 2 6
Kerk Ned. Kerk- en zendingsgeschiedenis 3 6
Pastoraat 2 6
Leiderschap & groepsdynamica 4 6
Gesprek Zending en cultuur 2 6
Godsdienstsociologie 3 6
Wereldreligies 2: Oosterse godsdiensten 2 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten) (4)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  40 108

Leerjaar 3

Collegejaar 2018-2019

  Vak EC CU
Bijbel Oude Testament 3 5 9
Nieuwe Testament 3 5 9
Geloof Eschatologie 2 6
Pneumatologie 2 6
Moderne theologie 2 6
Kerk Homiletiek 3 6
Management 3 6
Gesprek Filosofie 2 6
Evangelistiek 3 6
Culturele antropologie 3 6
Wereldreligies 3: Moderne spiritualiteit 2 6
Praktijk Praktijk en stage (nieuwe studenten)
Praktijk en stage (2e/3e jaar)
(3)
(7)
 
Diversen Introductieweekend (nieuwe studenten)  (4)  
Diversen (opening, kennismaking, tentamens) 0 12
Inspiratie & Discipelschap 1 24
  40 108