Menu

Curriculum opleiding Gemeente Werk

De 3-jarige opleiding Gemeente Werk is opgebouwd uit 27 vakken plus het praktijk-leergedeelte en heeft een totale studie-omvang van 120 EC. Onderstaande vakken maken deel uit van de opleiding. De opleiding is als volgt opgebouwd:

  • Fase 1: 2 jaar Bijbelse Theologie*
  • Fase 2: 1 jaar Praktische Theologie

* De opleiding is cyclisch opgebouwd; dit betekent dat de eerste twee jaren van de opleiding (Bijbelse Theologie) afwisselend worden gegeven: het ene jaar worden de vakken van fase 1a aangeboden en het jaar daaropvolgend de vakken van fase 1b. Het maakt voor een student niet uit in welke fase (1a of 1b) de studie wordt aangevangen.

Bij ieder vak wordt de studiebelasting (EC) en het aantal lesuren (CU) vermeld.

  • EC = European Credits; 1 EC = 28 klokuren
  • CU = Contacturen; 1 CU = 1 lesuur van 45 minuten

Bijbelse Theologie | fase 1a

Vak EC CU
Inleiding in de Bijbel 4 12
Pentateuch 6 18
Historische boeken 4 15
Intertestamentaire periode 3 15
Evangeliën 6 18
Handelingen 3 15
Exegese Oude Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 1 12 2
  41 110

Bijbelse Theologie | fase 1b

Vak EC  CU
Inleiding in de Theologie 4 12
Koningen en profeten 5 18
Dichterlijke boeken 4 15
Boeken rond de ballingschap 3 15
Paulinische brieven 5 18
Algemene brieven / Openbaring 5 15
Exegese Nieuwe Testament 3 15
Praktijk-leergedeelte 2 12 2
  41 110

Praktische Theologie | fase 2

Vak EC CU
Bijbelstudiemethoden 4 9
Conflicthantering 2 4
Evangelistiek 2 9
Gemeente-ethiek 2 9
Gesprekstechniek 3 9
Groepsdynamica 3 5
Homiletiek 5 15
Huwelijk en echtscheiding 2 9
Leiderschap 3 12
Liturgiek 2 9
Pastoraat 5 15
Spiritualiteit 3
Eén zelf te bepalen keuzevak:
WereldreligiesGodsdienstsociologieGemeentevormingNederlandse kerkgeschiedenisApologetiekKinder-/tiener-/jeugdwerkSymboliekPsychologie.
2 0
  38 114

 

Bijbeltalen

De vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks maken geen (verplicht) onderdeel uit van de opleiding Gemeentewerk. Omdat deze vakken voor de studenten van de opleiding Theologie wel aangeboden worden en derhalve ook op het rooster staan van de opleiding GemeentewWerk (eerste twee leerjaren worden gezamelijk aangeboden), mogen deze vakken wel kosteloos gevolgd worden.

Indien de vakken Inleiding Hebreeuws en Inleiding Grieks met een voldoende worden afgerond, zal dit als een addendum aan het diploma Gemeentewerk worden toegevoegd.