Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Comité van aanbeveling

Het Evangelisch College heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit theologen, voorgangers en bestuurders van christelijke organisaties. Dit comité draagt het Evangelisch College een warm hart toe, beveelt de opleidingen van harte aan en komt eens in de zoveel tijd bij elkaar voor het geven van advies aan het bestuur en de directie van het Evangelisch College. De samenstelling van het comité beoogt de brede evangelische identiteit van het Evangelisch College weer te geven. De leden van het comité zijn:

Naam Functie
Ds. Orlando Bottenbley voorganger Baptistengemeente (De Verbinding, Amsterdam)
Drs. Gijs van den Brink redacteur Studiebijbel.nl en voorganger Elim gemeenschap (Doorn)
Ds. Jos Douma auteur, docent en predikant Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Plantagekerk, Zwolle)
Dhr. Arnoud Drop directeur Alpha Nederland
Ds. Hans Eschbach oprichter en voormalig directeur Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse kerk, voorzitter SOFAK (Ondersteuningsfonds Allochtone kerken), predikant in Traject 24 te Driebergen en actief bij ICP (International Church Plants). 
Drs. Theo P. van den Heuvel voormalig leider van Athletes in Action, mede oprichter van de 4e Musketier en voorganger Vrije Baptistengemeente (Stadskerk | VBG, Groningen)
Ds. Henk van den Heuvel predikant Christelijke Gereformeerde Kerken (Elimkerk, Ridderkerk)
Mr. Wim Hoddenbagh directeur 4e Musketier, spreker/pastor
Ds. Jelle de Kok predikant Protestantse Kerk (Gereformeerde Kerk, Diever) en toeruster voor de regio Noord-Nederland bij het Evangelisch Werkverband
Ds. Ies Maaswinkel predikant Nederlands Gereformeerde Kerken (De Ark, Maassluis)
Ds. Arie W. Mol predikant Protestantse Kerk (Bethelkerk, Zwijndrecht)
Dr. Gert Noort directeur Nederlandse Zendingsraad (NZR)
Prof. dr. Willem J. Ouweneel theoloog, docent, prediker, Bijbelleraar en publicist
Ds. Richard Santinge voorganger Vrije Baptistengemeente (De Wijngaard, Leeuwarden), voorzitter ABC-gemeenten
Ds. Ron van der Spoel voormalig predikant Protestantse Kerk, spreker, ambassadeur en trainer vervolgde kerk bij Open Doors, politicus
Ds. Wigle Tamboer predikant Vrije Baptistengemeente (De Meerkerk, Hoofddorp),
TV-presentator bij de EO voor Nederland Zingt op Zondag
Ds. Arie M. Verduijn voorzitter Alliance World Fellowship (het internationale verband van CAMA Kerken)
Mevr. Inge Verhoef-Postma directeur Arab Vision en bestuurslid MissieNederland
Ds. Jan C. Wessels
predikant in bijzondere dienst Christelijke Gereformeerde Kerken (Bethelkerk, Veenendaal) en directeur MissieNederland
Mevr. Paulien G. Zeeman-Lens, MA spreker, auteur en docent

 

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen