Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering

Comité van aanbeveling

Het Evangelisch College heeft een Comité van Aanbeveling, bestaande uit theologen, voorgangers en bestuurders van christelijke organisaties. Dit comité draagt het Evangelisch College een warm hart toe, beveelt de opleidingen van harte aan en komt eens in de zoveel tijd bij elkaar voor het geven van advies aan het bestuur en de directie van het Evangelisch College. De samenstelling van het comité beoogt de brede evangelische identiteit van het Evangelisch College weer te geven. De leden van het comité zijn:

Naam Functie
Ds. Orlando Bottenbley voorganger Vrije Baptistengemeente (Bethel, Drachten)
Drs. Gijs van den Brink redacteur-auteur Studiebijbel.nl en voorganger Elim gemeenschap (Doorn)
Dr. Jos Douma auteur, docent spiritualiteit ETF Leuven en predikant Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (Plantagekerk, Zwolle)
Dhr. Arnoud Drop directeur Alpha Nederland
Ds. Hans Eschbach oprichter en voormalig directeur Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse kerk, voorzitter SOFAK (Ondersteuningsfonds Allochtone kerken), predikant in Traject 24 te Driebergen en actief bij ICP (International Church Plants). 
Drs. Theo P. van den Heuvel voormalig leider van Athletes in Action, mede oprichter van de 4e Musketier en voorganger Vrije Baptistengemeente (Stadskerk | VBG, Groningen)
Ds. Henk van den Heuvel predikant Christelijke Gereformeerde Kerken (Elimkerk, Ridderkerk)
Mr. Wim Hoddenbagh directeur 4e Musketier, spreker/pastor
Ds. Jelle de Kok predikant Protestantse Kerk (Gereformeerde Kerk, Diever) en toeruster voor de regio Noord-Nederland bij het Evangelisch Werkverband
Ds. Ies Maaswinkel predikant Nederlands Gereformeerde Kerken (De Ark, Maassluis)
Dhr. Hans Maat directeur Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk en oprichter band SELA
Ds. Arie W. Mol predikant Protestantse Kerk (Bethelkerk, Zwijndrecht)
Dr. Gert Noort directeur Nederlandse Zendingsraad (NZR)
Prof. dr. Willem J. Ouweneel theoloog, docent, prediker, Bijbelleraar en publicist
Ds. Richard Santinge voorganger Vrije Baptistengemeente (De Wijngaard, Leeuwarden), voorzitter ABC-gemeenten
Ds. Ron van der Spoel voormalig predikant Protestantse Kerk, spreker, ambassadeur en trainer vervolgde kerk bij Open Doors, politicus
Ds. Wigle Tamboer predikant Vrije Baptistengemeente (De Meerkerk, Hoofddorp),
TV-presentator bij de EO voor Nederland Zingt op Zondag
Ds. Arie M. Verduijn voorzitter Alliance World Fellowship (het internationale verband van CAMA Kerken)
Mevr. Inge Verhoef-Postma directeur Arab Vision en bestuurslid MissieNederland
Ds. Jan C. Wessels
predikant in bijzondere dienst Christelijke Gereformeerde Kerken (Bethelkerk, Veenendaal) en directeur MissieNederland
Mevr. Paulien G. Zeeman-Lens, MA spreker, auteur en docent

 

 • Kopafbeelding

  Toerustingscursus Pastoraat in 2017-2018

  10-04-2017 De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus van vijf zaterdagen voor iedereen die bezig is met pastoraat of daarmee wil beginnen. In het studiejaar 2017-2018 wordt de cursus aangeboden in Amersfoort, Goes, Meppel en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nathan Witkamp gepromoveerd

  24-11-2016 Medewerker en docent Nathan Witkamp is op 14 december gepromoveerd. Hij verdedigde met succes zijn proefschrift met als titel: 'Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis'. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Verslag diplomeringen 2016

  21-11-2016 In november 2016 werden diploma's uitgereikt tijdens verschillende diensten aan cursisten van de ETS-Bijbelcursus en studenten van de opleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe ETA-studiemodule: Homiletiek

  16-09-2016 Onlangs is de nieuwe studiemodule Homiletiek uitgebracht. De module biedt een inleiding in de wereld van het spreken en is geschreven door Bart van Nes, MA met medewerking van Henk ten Voorde, MA. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen