Menu
  • Bijbeltalen

    Leer de Bijbeltekst lezen in de grondtaal!
    Volg de lessen Hebreeuws of Grieks.

Bijbeltalen

Aangeboden door: Evangelische Theologische Academie (ETA)

Inleiding

De ETA biedt in haar onderwijsprogramma de mogelijkheid alleen de vakken van de bijbeltalen te volgen:

- Inleiding Hebreeuws
- Inleiding Grieks

Na afronding hiervan is het mogelijk Hebreeuws 2 en/of Grieks 2 op gelijke wijze te volgen. Via het afstandsonderwijs is het daarna ook mogelijk om Hebreeuws 3 en Grieks 3 te volgen (deze studiemodulen zijn te bestellen in de Webshop).

Getuigschrift
Na het afronden van een vak van de Bijbeltalen kunt u een getuigschrift aanvragen.

Certificaat
Indien u Hebreeuws 1, 2 en 3 met goed gevolg heeft afgelegd, heeft u recht op een certificaat. Dit geldt ook voor Grieks 1,2 en 3.

Bijbeltalen via het deeltijdonderwijs

Omdat niet elk jaar alle vakken van de Bijbeltalen op alle locaties gedoceerd worden, dient u vóór aanmelding te informeren bij de ETA-administratie welke vakken, wanneer, op welke ETA-leslocatie verzorgd worden. Dit betreft ook het tijdstip van de colleges van de modulen van de bijbeltalen, want dit is per leslocatie anders geregeld en de colleges kunnen op wisselende tijden gedoceerd worden. Zie hiervoor de lesroosters.

Collegejaar 2017-2018
De Bijbeltalen worden aangeboden op de volgende leslocaties.

Vak Leslocatie(s)
Inleiding Hebreeuws Rotterdam (donderdagavond), Amersfoort (zaterdag), Meppel (zaterdag)
Inleiding Grieks Zwijndrecht (vrijdag) 
Hebreeuws 2  
Grieks 2 Amersfoort (zaterdag)

Nederland
Aantal lesuren
Een overzicht van het aantal colleges / contacturen is als volgt (wijzigingen voorbehouden):
Hebreeuws 1, Grieks 1 = 15 uren
Hebreeuws 2, Grieks 2 = 12 uren
Hebreeuws 3, Grieks 3 = geen contacturen (het betreft zelfstudie aan de hand van ETA-studiemateriaal volgens het afstandsonderwijs met ondersteuning via email contact)

Kosten

Inschrijfkosten
Voordat men aan de lessen van de ETA kan deelnemen, dient men zich in te aan te melden. Deze aanmelding is eenmalig. De kosten hiervan bedragen € 50,- (EC-studiepashouders betalen geen aanmeldingskosten). De student ontvangt hiervoor bij aanvang van de studie onder meer een introductiepakket met materiaal ten behoeve van de studie. 

Collegegeld 2017-2018

Studenten Bijbeltalen (Hebreeuws of Grieks): € 175,- per vak; incl. tentamen / excl. materiaal*

*Studenten die reeds collegegeld betalen, maar waar de Bijbeltalen geen onderdeel uitmaken van het studieprogramma, ontvangen 50% korting. Dit bijvoorbeeld is van toepassing voor toehoorders en studenten A-niveau. 

Studiepas
Jaarlijks wordt €15,- in rekening gebracht voor de Studiepas.

Studiematerialen 
De student ontvangt voor elk vak waarvoor is ingeschreven een (verplichte) ETA-studiemodule (indien beschikbaar). Dit studiemateriaal kan op twee manieren worden verkregen: schriftelijk of digitaal. Na aanmelding wordt het studiemateriaal per post opgestuurd. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht op de factuur.
Daarnaast wordt er € 10,- in rekening gebracht voor toegang tot de Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,-) en hand-outs / kopieën die gedurende het collegejaar uitgereikt worden.

Lesroosters

  Naam Beschrijving Datum
Amersfoort_BT.pdf Amersfoort_BT.pdf Versie 16-01-2018 16 jan 2018
Amersfoort_MW.pdf Amersfoort_MW.pdf Versie 18-12-2017 18 dec 2017
Amersfoort_PT.pdf Amersfoort_PT.pdf Versie 21-12-2017 08 jan 2018
Amersfoort_ST.pdf Amersfoort_ST.pdf Versie 15-01-2018 15 jan 2018
Meppel_BT.pdf Meppel_BT.pdf Versie 12-09-2017 12 sep 2017
Rotterdam_BT.pdf Rotterdam_BT.pdf Versie 19-12-2017 19 dec 2017
Zwijndrecht_BT.pdf Zwijndrecht_BT.pdf Versie 09-10-2017 30 okt 2017

Aanmelden

AanmeldingsformulierAanmeldingsformulier
Aanmelden kan middels het online aanmeldingsformulier. Met het invullen van dit formulier geeft u aan akkkoord te gaan met de Opleidingsovereenkomst en de geloofsbelijdenis te aanvaarden. Nadat u het aanmeldingsformulier volledig heeft ingevuld en heeft verstuurd via de website, ontvangt u direct daarna per e-mail een ontvangstbevestiging.