Menu
 • Opleiding Bijbelse Theologie

  2-jarige deeltijdopleiding op HBO-niveau.
 • Locaties

  De opleiding Bijbelse Theologie wordt aangeboden in:
  - Amersfoort (zaterdag)
  - Meppel (zaterdag)
  - Rotterdam (donderdagavond)
  - Zwijndrecht (vrijdag)
  en via het gestructureerd afstandsonderwijs.
 • Doelgroep

  De opleiding Bijbelse Theologie is bedoeld voor hen die veel kennis van de (inhoud van) de Bijbel willen verkrijgen en in staat willen zijn op zelfstandige en verantwoorde wijze de Bijbel uit te kunnen leggen.
 • De opleiding in het kort

  De opleiding biedt een grondige verdieping aan in de Bijbel. Daarnaast leer je te exegetiseren om zelfstandig tot een verantwoorde Bijbeluitleg te komen.

Opleiding Bijbel & Exegese

Aangeboden door: Evangelische Theologische Academie (ETA)

Inleiding
Nederland
Vind de dichtstbijzijnde leslocatie:

De opleiding Bijbel & Exegese is een 2-jarige* deeltijdopleiding op HBO-niveau en wordt via het deeltijdonderwijs aangeboden op vier leslocaties en online via het gestructureerd afstandsonderwijs.

*Via het gestructureerd afstandsonderwijs is de opleiding ook als een 4-jarig programma te volgen.

Doelgroep

De opleiding Bijbel & Exegese is bedoeld voor hen die veel kennis van de (inhoud van) de Bijbel willen verkrijgen en in staat willen zijn op zelfstandige en verantwoorde wijze de Bijbel uit te kunnen leggenl. 

Inhoud

De opleiding biedt een grondige verdieping aan in de Bijbel. Daarnaast leert de student gedurende de twee leerjaren te exegetiseren om zelfstandig tot een verantwoorde Bijbeluitleg te komen.
De opleiding is gelijk aan de eerste twee leerjaren van de opleiding Theologie, maar dan zonder de Bijbeltalen (facultatief te volgen), keuzevakken en het praktijk-leergedeelte.

Studiemateriaal

Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen studiemodulen ontwikkeld. Dit studiemateriaal kan zowel schriftelijk als digitaal worden verkregen. ► Lees meer.

Niveau en studiebelasting

De opleiding Bijbelse Theologie is op HBO-niveau en wordt aangeboden in drie studievarianten:

Studieniveau Omschrijving Studiebelasting
Student (B-niveau) De student (B-niveau) maakt tentamens en opdrachten; voor elk (afgerond) vak behaalt de student studiepunten (EC's). ± 14 uur p/w
Student (A-niveau) De student (A-niveau) maakt wel tentamens, maar geen opdrachten; voor elk (afgerond) vak behaalt de student wel een (tentamen)cijfer, maar geen studiepunten (EC's). ± 8 uur p/w
Toehoorder  De toehoorder volgt enkel de lessen en maakt geen tentamens en opdrachten (niet van toepassing voor het gestructureerd afstandsonderwijs). ± 4 uur p/w

► Klik hier voor meer informatie.

Na de studie

Certificaat
Na afronding van de opleiding ontvangt de student het certificaat Bijbel & Exegese. 

Vervolgopleiding
Wanneer de student de vakken van de opleiding Bijbel & Exegese met goed gevolg heeft afgerond, is het mogelijk om de studie op de volgende wijzen voort te zetten:

Certificaat Systematische Theologie en/of Praktische Theologie

Diploma Gemeentewerk

Diploma Theologie

Diploma Godsdienst Pastoraal Werk via Christelijke Hogeschool Ede

Studenten aan het woord