Menu

Wie komen in aanmerking?

Van (aspirant-)studenten wordt in de allereerste plaats verwacht dat zij de Here Jezus kennen als hun persoonlijke Verlosser, dat zij Hem willen dienen en hun leven in woord en daad op Hem afstemmen. Daarnaast wordt van hen verwacht dat zij de reglementen van het EPS zullen respecteren. Tevens verwachten we van de student pastorale bewogenheid om op basis van het christelijk geloof mensen in nood bij te willen staan. De opleiding is niet bedoeld voor hen die zelf nog sterk afhankelijk zijn van pastorale hulp. 

Vooropleiding

Als richtlijn voor inschrijving wordt uitgegaan van kennis op HAVO-niveau. Een redelijke beheersing van de Engelse taal wordt voorondersteld. Tijdens de toelatingsprocedure wordt bekeken in hoeverre uw vooropleiding voldoende is. Bij onvoldoende vooropleiding kan men middels een toelatingstest alsnog in aanmerking komen voor toelating.

Leeftijd

De toelatingsleeftijd is vastgesteld op minimaal 21 jaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan door de ETA afgeweken.

Vrijstellingen

Gezien het specifieke karakter van de opleiding worden er in principe geen vrijstellingen verleend. Echter, zij die reeds eerder bij het EPS of de ETA vakken hebben afgerond via deeltijd- of afstandsonderwijs komen mogelijk voor gedeeltelijke vrijstelling in aanmerking.