Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering

Registratie en samenwerking

Registratie en erkenning

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
Wij staan ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
In dit registeren staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Zie voor meer informatie: www.crkbo.nl
ANBI
Wij zijn door de Belastingdienst aangemaakt als eem Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan het Evangelisch College fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting.
Zie voor meer informatie onze ANBI-pagina en www.belastingdienst.nl/anbi

Netwerk

Missie Nederland
Wij zijn deelnemer van Missie Nederland.
Zie voor meer informatie: www.missienederland.nl
Kerklab
Wij zijn partner van Kerlab.
Zie voor meer informatie: www.kerklab.nl

Media

Groot Nieuws Radio
Wij zijn partner van Groot Nieuws Radio.
Zie voor meer informatie: www.grootnieuwsradio.nl
Christelijk Informatie Platform
Wij werken samen met CIP.nl

Onderwijs

Christelijke Hogeschool Ede
Vanuit onze Opleiding Theologie is er een samenwerking met de Academie Theologie op de Christelijke Hogeschool Ede.
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.che.nl.
  Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
  Theologische Universiteit, Kampen
  Baptisten Seminarium

Vanuit onze opleiding Missionair Werk wordt er samengewerkt met tientallen missionaire organisaties in binnen- en buitenland. Zie hier voor meer informatie.

Kerken

Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten

 

 • Kopafbeelding

  Toerustingscursus Pastoraat in 2017-2018

  10-04-2017 De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus van vijf zaterdagen voor iedereen die bezig is met pastoraat of daarmee wil beginnen. In het studiejaar 2017-2018 wordt de cursus aangeboden in Amersfoort, Goes, Meppel en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nathan Witkamp gepromoveerd

  24-11-2016 Medewerker en docent Nathan Witkamp is op 14 december gepromoveerd. Hij verdedigde met succes zijn proefschrift met als titel: 'Tradition and Innovation: Baptismal Rite and Mystagogy in Theodore of Mopsuestia and Narsai of Nisibis'. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Verslag diplomeringen 2016

  21-11-2016 In november 2016 werden diploma's uitgereikt tijdens verschillende diensten aan cursisten van de ETS-Bijbelcursus en studenten van de opleidingen Theologie, Missionair Werk en Pastorale Hulpverlening. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuwe ETA-studiemodule: Homiletiek

  16-09-2016 Onlangs is de nieuwe studiemodule Homiletiek uitgebracht. De module biedt een inleiding in de wereld van het spreken en is geschreven door Bart van Nes, MA met medewerking van Henk ten Voorde, MA. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen