Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Registratie en samenwerking

Registratie en erkenning

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
Wij staan ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
In dit registeren staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Zie voor meer informatie: www.crkbo.nl
ANBI
Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan het Evangelisch College fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting.
Zie voor meer informatie onze ANBI-pagina en www.belastingdienst.nl/anbi

Netwerk

MissieNederland
Wij zijn deelnemer van MissieNederland.
Zie voor meer informatie: www.missienederland.nl
Kerklab
Wij zijn partner van Kerlab.
Zie voor meer informatie: www.kerklab.nl

Media

Groot Nieuws Radio
Wij zijn partner van Groot Nieuws Radio. 
Zie voor meer informatie: www.grootnieuwsradio.nl
Christelijk Informatie Platform
Wij werken samen met CIP.nl

Onderwijs

Christelijke Hogeschool Ede
Vanuit de Opleiding Theologie is er een samenwerking met de Academie Theologie op de Christelijke Hogeschool Ede.
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.che.nl.
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Vanuit de Opleiding Theologie is er een doorstroomovereenkomst met de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België).
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.etf.edu
Theologische Universiteit, Kampen
Vanuit de Opleiding Theologie is er een doorstroomovereenkomst met de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België).
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.tukampen.nl
Baptisten Seminarium
Vanuit onze Opleiding Theologie is er een samenwerking met het Baptisten Seminarium.
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.baptisten.nl.  

Vanuit onze opleiding Missionair Werk wordt er samengewerkt met tientallen missionaire organisaties in binnen- en buitenland. Zie hier voor meer informatie.

Kerken

Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten
Kerk van de Nazarener
Unie van Baptistengemeenten

 

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbel & Exegese(2-jaar)
► Gemeentewerk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Toerustingscursus Gemeentewerk (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)
Cursus Leven met een Missie

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen