Menu
 • Evangelisch College

  Het Evangelisch College is een interkerkelijk opleidingsinstituut dat deeltijdopleidingen en cursussen aanbiedt op het gebied van de
  - Bijbel
  - Theologie
  - Missionair Werk
  - Pastoraat.
 • Doelgroep

  Onze doelgroep zijn volwassenen die verlangen naar meer kennis over de Bijbel en toegerust willen worden voor een taak in Gods Koninkrijk.
 • Studeren aan het Evangelisch College

  ✔ Evangelische identiteit
  ✔ Bijbelgericht en Bijbelgetrouw
  ✔ Interkerkelijk
  ✔ Geloofstoerustend
  ✔ Breed erkend en aanbevolen
  ✔ Gedegen onderwijs
  ✔ Bekwame en gepassioneerde docenten
  ✔ Veelzijdig en flexibel studieaanbod
  ✔ Goede prijs-/kwaliteitverhouding
  ✔ Leslocaties verspreid over heel het land
  ✔ Persoonlijke benadering
 • Interkerkelijk

  Jaarlijks volgen ruim 1500 studenten en cursisten een studie bij het Evangelisch College; gezamenlijk vertegenwoordigen zij de volle breedte van christelijk Nederland.

Registratie en samenwerking

Registratie en erkenning

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
Wij staan ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).
In dit registeren staan onderwijsinstellingen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.
Zie voor meer informatie: www.crkbo.nl
ANBI
Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan het Evangelisch College fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting.
Zie voor meer informatie onze ANBI-pagina en www.belastingdienst.nl/anbi

Netwerk

MissieNederland
Wij zijn deelnemer van MissieNederland.
Zie voor meer informatie: www.missienederland.nl
Kerklab
Wij zijn partner van Kerlab.
Zie voor meer informatie: www.kerklab.nl

Media

Groot Nieuws Radio
Wij zijn partner van Groot Nieuws Radio. 
Zie voor meer informatie: www.grootnieuwsradio.nl
Christelijk Informatie Platform
Wij werken samen met CIP.nl

Onderwijs

Christelijke Hogeschool Ede
Vanuit de Opleiding Theologie is er een samenwerking met de Academie Theologie op de Christelijke Hogeschool Ede.
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.che.nl.
Evangelische Theologische Faculteit, Leuven
Vanuit de Opleiding Theologie is er een doorstroomovereenkomst met de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België).
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.etf.edu
Theologische Universiteit, Kampen
Vanuit de Opleiding Theologie is er een doorstroomovereenkomst met de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven (België).
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.tukampen.nl
Baptisten Seminarium
Vanuit onze Opleiding Theologie is er een samenwerking met het Baptisten Seminarium.
Zie voor meer informatie: Doorstroomtrajecten en www.baptisten.nl.  

Vanuit onze opleiding Missionair Werk wordt er samengewerkt met tientallen missionaire organisaties in binnen- en buitenland. Zie hier voor meer informatie.

Kerken

Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten

 

 • Kopafbeelding

  Nieuw: MissieMeter - Ontdek het missionaire domein van uw kerk

  20-06-2017 Missionair kerk-zijn kan op heel veel verschillende manieren. Maar welke manier past het beste bij uw kerk? De MissieMeter is een initiatief van Stichting Antwoord en is ontwikkeld in samenwerking met het Evangelisch College en MissieNederland. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Evangelisch College en Kerk van de Nazarener sluiten samenwerkingsovereenkomst

  09-06-2017 Op vrijdag 9 juni jl. hebben de Evangelische Theologische Academie (ETA) – onderdeel van het Evangelisch College (EC) en het European Nazarene College-Nederland (EuNC-NL) - het opleidingsinstituut voor de Kerk van de Nazarener - een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin is vastgesteld dat met ingang van het studiejaar 2017-2018 studenten van het EuNC-NL een deel van hun studieprogramma volgen bij de Opleiding Theologie van de ETA. Lees meer
 • Kopafbeelding

  Nieuw! Toerustingsprogramma Leiderschap

  31-05-2017 Het Evangelisch College biedt met ingang van het seizoen 2017-2018 het Toerustingsprogramma Leiderschap aan. Het programma richt zich op leiderschapsontwikkeling in de kerk en bestaat uit jaarlijks vier bijeenkomsten in Amersfoort en Zwijndrecht. Lees meer
 • Kopafbeelding

  EC-Magazine | juni 2017

  30-05-2017 Het Magazine van het Evangelisch College verschijnt drie keer per jaar en houd je op de hoogte van het nieuws en het studieaanbod van het Evangelisch College. Lees meer

BIJBEL

Opleiding / cursus

► ETS-Bijbelcursus (4-jaar)
► Bijbelse Theologie (2-jaar)
► Verantwoord Bijbelgebruik

Activiteiten

ETS-Studiedagen

THEOLOGIE

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Theologie(5-jaar)
Bijbelse Theologie(2-jaar)
► Gemeente Werk (3-jaar)

* Ook afstandsonderwijs

Cursussen

Kadercursus (1 jaar)
Hebreeuws en Grieks
► Losse vakken volgen

MISSIONAIR WERK

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Missionair Werk (3-jaar)

PASTORAAT

Deeltijdopleiding (HBO-niveau)

Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

Cursussen

► Toerustingscursus Pastoraat

Toerusting

► Studieweekenden
► Studiedagen
Lezingen